10.11.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných 9.11.2020 Českým statistickým úřadem k výsledům cestovního ruchu za 3. čtvrtletí, byla návštěvnost Zlínského kraje v tomto čtvrtletí srovnatelná se stejným obdobím předchozího roku, nicméně v součtu prvních 9 měsíců se jedná o pokles o takřka 30 %, což je obecný „covid -trend“ v rámci celé republiky.

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 přijelo hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji 292 757 hostů, kteří zde strávili 943 910 přenocování. V případě počtu hostů to bylo o 3 % méně než v minulém roce, přičemž pokles počtu hostů je jednoznačně způsoben úbytkem hostů ze zahraničí. Těch přijelo o 51,3 % méně než vloni, zatímco počet tuzemských hostů se zvýšil o 5,5 %.

Mírně lepší než v minulém roce, byl ve 3. čtvrtletí 2020 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Celkový počet přenocování se zvýšil o 3,1 %, přestože u zahraničních hostů došlo ke snížení počtu přenocování o 47,5 %. Tento pokles byl kompenzován 9,6 % zvýšením přenocování rezidentů.

Při pohledu na prvních 9 měsíců letošního roku se počet hostů i jejich přenocování snížil o necelých 30 %. Třetí čtvrtletí tedy alespoň částečně snížilo propad způsobený jarní vlnou koronaviru. Současná situace však nedává cestovnímu ruchu dobrý výhled na zlepšení stavu, naopak, lze očekávat další propad návštěvnosti.

Potvrdil se předpoklad, že letní dovolené budou ve znamení pobytu lidí v tuzemsku. Zahraničních hostů dle očekávání výrazně ubylo, ale zvýšený počet tuzemců, zejména prodloužená délka jejich pobytu, vedl k tomu, že třetí čtvrtletí, tedy hlavní turistická sezona, proběhlo z hlediska počtu přenocování optimisticky. Průměrný počet dní strávený na Východní Moravě se prodloužil z 3,9 na 4,2 dne, což považujeme za uspokojivé číslo, protože čím delší je čas strávený v destinaci, tím větší je potenciál pro utrácení peněz a tím pádem ekonomický profit pro dané území. Je nutné si však uvědomit, že propad cestovního ruchu za posledních 9 měsíců je znatelný v rámci celé naší republiky, a s ohledem na aktuální podzimní II. vlnu epidemie COVID 19 se letos zcela jistě dočkáme dalšího propadu celého sektoru. Pro cestovní ruch a jeho další budoucnost je vyřešení koronavirové krize zcela zásadní. Příští rok bude v tomto ohledu pro většinu podniků cestovního ruchu zlomový a my z pozice krajské organizace chceme být maximálně nápomocni k restartu v rámci našeho kraje. Proto se již nyní připravujeme na efektivní marketingovou podporu cestovního ruchu v našem kraji. V této době více než jindy bude nezbytná součinnost všech aktérů cestovního ruchu, díky níž budeme moci hovořit k potenciálním trhům „jedním hlasem“. Věřím, že se nám to podaří,“, komentuje výsledky Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

 

Příloha

TOP 11 zahraničních trhů z pohledu počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2020, srovnání se stejným obdobím roku 2019.

 

Hosté celkem 3q2020

Hosté celkem 3q2019

Index hosté 3q 20/19 %

Přenocování celkem 3q2020

Přenocování celkem 3q2019

Index přenocování 3q 20/19 %

Hosté celkem

 292 757

 301 917

97,0

 943 910

 915 298

103,1

Rezidenti

 270 655

 256 506

105,5

 889 167

 811 059

109,6

Nerezidenti

 22 102

 45 411

48,7

 54 743

 104 239

52,5

Slovensko

 8 757

 15 909

55,0

 20 613

 36 045

57,2

Polsko

 3 423

 7 064

48,5

 6 575

 11 631

56,5

Německo

 2 790

 5 010

55,7

 7 227

 13 267

54,5

Rakousko

 794

 1 550

51,2

 1 679

 3 706

45,3

Itálie

 510

 1 186

43,0

 1 500

 2 814

53,3

Francie

 494

 946

52,2

 1 571

 2 566

61,2

Nizozemsko

 370

 1 273

29,1

 792

 3 216

24,6

Maďarsko

 354

 923

38,4

 750

 1 893

39,6

Ukrajina

 286

 928

30,8

 719

 3 500

20,5

Rumunsko

 239

 409

58,4

 634

 1 258

50,4

Spojené království

 220

 965

22,8

 530

 2 238

23,7

Zpracování vlastní z Veřejné databáze ČSÚ.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 71, 577 043 903, zdenek.urbanovsky@vychodni-morava.cz