07.08.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Cestovní ruch zažil za poslední měsíce nelehké časy. Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem krize vyvolaná opatřeními proti šíření nemoci COVID vedla k výraznému poklesu počtu hostů a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v celé ČR, včetně Zlínského kraje.

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 dosáhl meziroční pokles počtu hostů v ČR hodnoty 82,9 %. Ve Zlínském kraji činí meziroční pokles počtu hostů „jen“ 73,6 %. Počet přenocování je v meziročním srovnání II. čtvrtletí letošního a minulého roku v celé ČR nižší o 81,7 %, ve Zlínském kraji pak o 69,4 %. Uzavření hranic se promítlo do výrazného poklesu počtu hostů ze zahraničí, ten v celé ČR činí 96,2%, ve Zlínském kraji 89,8%.

Uvedené hodnoty za II. čtvrtletí 2020 spolu s faktickým zastavením cestovního ruchu v měsíci březnu 2020 vedou k vysokému propadu počtu hostů a jejich přenocování za I. pololetí roku 2020. V celé ČR se jedná za I. pololetí o meziroční pokles počtu hostů o 58,1 % a počtu přenocování o 53,6 %. Ve Zlínském kraji se počet hostů snížil o 52,4 %, počet přenocování o 47,6 %.

Letošní sezona se v lednu a únoru velmi pěkně rozběhla, zaznamenali jsme v těchto měsících růst počtu hostů i přenocování řádově o 7 – 10%. Krize vše otočila, výsledky I. pololetí ovlivněné nemocí COVID19 se daly očekávat a nejsou nikterak překvapující. Je na nich vidět, že tuzemští hosté se v našem kraji chovali obdobně zdrženlivě, jako ti zahraniční. Pro náš turistický region bude zajímavý výsledek hlavní turistické sezony, tedy 3. čtvrtletí, kdy pro toto období došlo k postupnému uvolňování restrikcí a oblast cestovního ruchu se mohla pozvolna začít rozjíždět. Dle informací z území našeho kraje, jsou v červenci z velké části obsazeny hotely zejména na Valašsku a Luhačovicku, což zcela jistě ovlivňuje i „psychologický“ moment a pocit turistů, být tak trochu mimo davy a v přírodě“, komentuje Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Samostatnou skupinu v rámci cestovního ruchu tvoří lázeňství. Lázeňská zařízení ve Zlínském kraji navštívila v I. pololetí 2020 jen třetina hostů, u lázeňských hostů ze zahraničí se jedná o pokles na pouhých 6,5 % běžného počtu. Krize se promítla i do pořádání kongresů a konferencí. Zatímco v roce 2019 ve Zlínském kraji proběhlo v I. pololetí 195 akcí s účastí 21 356 osob, v letošním roce se podařilo realizovat jen 68 akcí pro 5267 účastníků. Je však nutné si ale uvědomit, že segment cestovního ruchu byl celoplošně uzavřen na období cca 2 měsíců.

Společným zájmem všech aktérů cestovního ruchu je hledání cest k minimalizaci ztrát způsobených koronavirovými opatřeními. Proto jsme mezi prvními zahájili marketingové kampaně zaměřené na hlavní cílové skupiny, nejen na tuzemce, ale i blízké trhy na Slovensku, Rakousku či Německu. V propagaci se věnujeme zejména představování celého našeho turistického regionu Východní Moravy se všemi jeho zajímavými aspekty a specifiky. Naším cílem je lákat k nám co nejvíce turistů, budovat silnou a jasně rozpoznatelnou destinaci, a to nejenom v této „postcovidové“ době. K dosažení našich cílů využíváme rozličné marketingové nástroje a produkty. Jednou z našich aktivit bylo, mimo jiné, iniciování akce „Zlínský kraj dětem“, díky níž se např. v expozici Princip Baťa, která je součástí Muzea jihovýchodní Moravy, zvýšila v letošním červenci návštěvnost o 72%, “ dodává Petra Psotková.

ZOO Zlín-Lešná

ZOO Zlín-Lešná

Podobnou zkušenost s letošními prázdninami má zlínská zoo, se kterou Centrála cestovního ruchu Východní Moravy také intenzivně spolupracuje. Zoo Zlín se během prázdnin raduje z velkého zájmu návštěvníků. Letošní červenec jí přinesl jednu z nejvyšších červencových návštěvností ve více než sedmdesátileté historii zoo. Návštěvu areálu si nenechalo ujít téměř 150 000 návštěvníků.

"I když nás tak velký zájem velmi těší, stále vzhledem k uzavření zoo v důsledku pandemie COVIDU evidujeme za uplynulý půlrok pokles o 100 000 návštěvníků ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Věříme, že lidé nám zachovají přízeň také v druhé polovině letošního roku a svojí návštěvou nás přijdou podpořit," uvedl ředitel ZOO Zlín Roman Horský.

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Komplikovanou situaci letos zažívá areál SKANZEN v obci Modrá u Velehradu, jehož návštěvnost patří v „normální době“ mezi turistickými cíli Zlínského kraje k těm nejvyšším.

Po extrémně zdařilém rozjezdu sezony v lednu a únoru přišel pád na nulu a sčítání ztrát. Areál Archeoskanzenu a Živé vody provozuje obec a ta, na rozdíl od podnikatelů, od státu žádnou podporu nedostala. Pozitivní obrat nastal až s příchodem prázdnin, letošní červenec byl z hlediska počtu návštěvníků nadprůměrný. Pokud takový zájem návštěvníků bude pokračovat, máme naději, že se nám podaří udržet areál SKANZEN v chodu i pro příští sezonu. Velmi pozitivně se na návštěvnosti Modré a okolí projevují PR aktivity Centrály cestovního ruchu, která dokáže pracovat s médii a vytváří pozitivní image regionu. Sami bychom tuto prezentaci udělat nedokázali, uvádí Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.

 

Kontakt:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ilustrační foto je z archivu CCRVM, autor Z. Urbanovský


Příloha

TOP 11 zahraničních trhů z pohledu počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji v I. pololetí 2020, srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Počty hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, I. pololetí 2020, Zlínský kraj

pololetí 2019-2020

Hosté 1. pololetí 2019

Hosté 1. pololetí 2020

index 1. pololetí 2020/2019

Hosté celkem

348 788

165 566

47,6

Rezidenti

292 692

144 669

49,4

Nerezidenti

56 096

20 897

37,3

Slovensko

20 235

7 698

38,0

Polsko

7 047

1 966

27,9

Německo

6 601

3 161

47,9

Rakousko

2 810

1 096

39,0

Ukrajina

1 672

769

46,0

Itálie

1 413

550

38,9

Rusko

1 405

612

43,6

Maďarsko

1 265

500

39,5

USA

1 213

271

22,3

Spojené království

1 185

510

43,0

Francie

1 075

508

47,3

Zpracování vlastní z Veřejné databáze ČSÚ.

Počty přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, I. pololetí 2020, Zlínský kraj

Přenocování I. pololetí

přenocování 1. pololetí 2019

přenocování 1. pololetí 2020

Index 1pololetí 2020/2019

Přenocování celkem

939 631

491 899

52,4

Rezidenti

816 020

440 556

54,0

Nerezidenti

123 611

51 343

41,5

Slovensko

42 407

15 831

37,3

Německo

16 127

10 526

65,3

Polsko

12 132

3 046

25,1

Rakousko

8 642

4 082

47,2

Ukrajina

4 790

2 765

57,7

Itálie

3 224

1 584

49,1

Rusko

3 051

1 992

65,3

Francie

2 790

1 422

51,0

USA

2 771

660

23,8

Spojené království

2 625

1 407

53,6

Maďarsko

2 319

910

39,2

Zpracování vlastní z Veřejné databáze ČSÚ.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 71, 577 043 903, zdenek.urbanovsky@vychodni-morava.cz