01.10.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Sbírejte inspiraci pro návštěvu míst, která byste chtěli poznat. Budeme rádi, když si z našich tipů na výlety sestavíte vlastní CESTOVATELSKÝ DENÍK k objevování Východní Moravy. Představovat cestovatelům Velehrad bude mnohým připadat zbytečné. Nakonec, je to jedno z nejvýznamnějších tuzemských, a troufáme si říct i evropských poutních míst. Jeho historie začíná ve 13. století, kdy zde byl založen první cisterciácký klášter na Moravě. V chodu dějin pak byl klášter a klášterní kostel, dnešní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, několikrát zpustošen a znovu vystavěn. Stalo se tak v době husitské, i v průběhu třicetileté války. Na konci 17. století kostel vyhořel a v následné přestavbě získal dnešní rozměry a podobu. Tento krátký pohled do historie je užitečný k pochopení pestrosti stavebních slohů, kterými je velehradská bazilika ovlivněna - od původního románského, přes gotiku a renesanci až k baroku.

Bazilika Velehrad

Bazilika Velehrad

Velehradský areál je nejen cílem poutníků, ale také vyhledávaným turistickým cílem. Turisté zpravidla pobyt v novém místě zahajují v turistickém informačním centru. Ta jsou ve Velehradu hned dvě. Jedno, ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, je zaměřeno zejména na služby související s poutním areálem. Získáte zde informace o areálu, ale i o blízkém okolí, prodávají se zde vstupenky na prohlídkové okruhy po zdejších památkách. Ty zahrnují komentovanou prohlídku baziliky, komentovanou prohlídku poutního areálu, prohlídku podzemí baziliky či muzejní expozice. Součástí infocentra je cukrárna s kavárnou. Nedaleké „obecní“ Turistické centrum nabízí služby pro turisty, například půjčovnu koloběžek, realizuje semináře, výstavy apod.

Při návštěvě Velehradu nesmíte vynechat prohlídku skvostné baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Její význam ocenil papež Jan Pavel II., když bazilice v roce 1985 udělil prestižní vyznamenání Zlatou růží, kterého se od tohoto papeže dostalo jen sedmi chrámům na světě. Zlatou růži, která je zajímavým zlatnickým dílem, si můžete prohlédnout, je umístěna ve velmi zajímavém podzemí baziliky, které je upraveno a zpřístupněno. Je zde také pozoruhodná sbírka dochovaných románských fragmentů původní baziliky, uchovává se zde věrná kopie palladia země české a je zde vybudována expozice Martyrion, která připomíná mučedníky víry 20. století.

Podzemí bazliky

Podzemí bazliky

Prohlídku baziliky doporučujeme absolvovat s průvodcem. Získáte díky tomu řadu informací, ale také zjistíte souvislosti a zajímavosti, které návštěvu baziliky umocní. Se školeným průvodcem se můžete vydat také na prohlídku celého poutního areálu. Prohlídkový okruh je veden v okolí baziliky, zahrnuje například kaple národů, gotický kostel Zjevení Páně zvaný Cyrilka, bývalý opatský dům, salla terrenu, Slovanský sál, klášterní zahradu, kapli sv. Jana Nepomuckého a další zajímavosti.  Termín si dojednáte v infocentru, stejně tak podmínky prohlídek. www.velehradinfo.cz  Pokud chcete baziliku navštívit sami, bez průvodce, vězte, že je celoročně volně přístupná. Prohlédnou si ji můžete, pokud zrovna neprobíhá bohoslužba, duchovní či kulturní akce, nebo třeba koncert. Pochopitelně je potřeba dodržovat ticho a respektovat charakter místa. K tomu patří odpovídající oblečení, rozhodně do chrámu nesmějí domácí mazlíčci.

Velehrad je také vinařská obec patřící do oblasti Slovácko. Zdejší vinaři v hlavní turistické sezoně „drží služby“, aby alespoň jedno vinařství o víkendech bylo otevřeno. Pochopitelně je také možná návštěva v jiné době, a to po individuální domluvě. Vína od místních vinařů také prodává Turistické centrum. https://www.velehrad.cz/vinari-na-velehrade

Pratuři - areál Živá voda Modrá

Pratuři - areál Živá voda Modrá

Obec Modrá leží na dohled od Velehradu. V minulosti byla jeho součástí, velehradský klášter zde měl své hospodářské zázemí. V době josefínských reforem, kdy byly zrušeny kláštery, včetně toho velehradského, zde v roce 1796 byl dán základ dnešní obce. Ta vznikla na místě původní ovčárny a jmenovala se Neudorf neboli Nová Ves. Vzpomínka na dobu, kdy se zde pásávaly ovce, je zachována ve znaku obce, který zobrazuje stojícího beránka. Nicméně Modrá leží na území, které má daleko starší historii, což dokazují archeologické nálezy keramiky datované až do období kolem roku 5000 před naším letopočtem. Do dnešního života obce zasáhly také objevy z období Velkomoravské říše, základy kamenného kostela z přelomu 8. a 9. století a další archeologické objevy. Byly impulzem k vybudování Archeoskanzenu, který je dobovou rekonstrukcí opevněného velkomoravského sídla. Archeoskanzen byl otevřen v roce 2014 a stal se základem zážitkové, poznávací a kulturní turistiky.  Postupně byly vybudovány další objekty a prvky turistické infrastruktury a vznikl atraktivní areál SKANZEN Modrá. Jeho součástí je také ojedinělý projekt Živá voda, který ukazuje život pod vodní hladinou a ekosystém typický pro řeku Moravu. V Živé vodě myslí také na ty, kteří přišli o zrak. Jsou zde popisky v Braillově písmu a život pod vodou charakterizují hmatové modely různých ryb včetně jejich typické polohy v rybníce. Na Živou vodu navazuje výběh umožňující zajímavé setkání s rozrůstajícím se stádečkem praturů, tedy divokých prapředků našeho domácího skotu.

Na dohled od Archeoskanzenu stojí replika kostela sv. Jana Křtitele – je to hypotetická rekonstrukce nejstaršího kamenného kostela na Moravě, který zde stával již na počátku 9. století. Originální základy uvidíte vedle kostela. A pokud hledáte skromné, a přitom důstojné a historií dýchající místo pro svatbu, pak může být tento kostelík s romantickými výhledy do krajiny dobrou volbou. V areálu SKANZEN neschází ani kvalitní ubytování, stravování, zdejší Centrum slováckých tradic zahrnuje muzejní expozici vinařství, ale také možnost občerstvení či ochutnávek vína, zejména od moravských vinařů, či různých druhů ovocných pálenek.

Pohled pod hladinu jezera - areál Živá voda Modrá

Pohled pod hladinu jezera - areál Živá voda Modrá

Areál žije po celý rok. Je ideálním místem pro rodiny s dětmi či školní skupiny. Nakonec pro názorné, nenásilné a zábavné vzdělávání a poučení všech věkových skupin je koncept celého areálu zaměřen. Návštěvníci tento neokázalý, přátelský, zábavný, poučný a zajímavý areál dokážou náležitě ocenit a Modrá, která má kolem 700 obyvatel, se stala jedním z nejvíce navštěvovaných turistických míst ve Zlínském kraji. www.skanzenmodra.cz

Pokud se do Velehradu či Modré vydáte, pak si na poznávání a zážitky s tím spojené vymezte nejméně víkend. Ubytování naleznete jak ve Velehradu, tak v Modré. Prohlídku výše popsaných atraktivit doplňte zajímavými výlety do okolí. Například se vydejte do nedaleké obce Salaš. Zde stojí rozhledna opravdu neobvyklého tvaru. Připomíná dvě číslice 7 (kutilové říkají dva „hasáky“) zaklesnuté do sebe. Nedaleko od Modré, cca 4 km severním směrem, přímo u silnice vedoucí do letoviska Bunč, leží záhadný kámen zvaný Králův stůl. Je zmiňován již Přemyslem Otakarem II. v roce 1228 v listině, kterou se vymezoval majetek tehdy zakládaného velehradského kláštera. Ale jeho původ, tvar a umístění vyvolává řadu domněnek o jeho významu. Z Velehradu vede 8 km dlouhá turistická trasa na středověký, nikdy nedobytý hrad Buchlov, který je od poloviny 19. století veřejně přístupným muzeem. Na trase se seznámíte s monumentálním stromem – obřím sekvojovcem, který zde roste od 19. století. Z Buchlova pak sejdete do nedalekých Buchlovic, prohlédnete si skvostný zámek a máte náplň pro celodenní výlet. Zpět se vrátíte autobusem.

Jak se do Velehradu a Modré dostanete?

Pro ty, kteří rádi cestují vlakem, je ideální vystoupit ve stanici Staré Město u Uherského Hradiště. Odtud jezdí do Velehradu přes Modrou autobus, stanoviště je v těsném sousedství vlakového nádraží. Přímo na nádraží si můžete půjčit kolo a přijet po cyklostezce, která vede po historické Poutní cestě růžence. Cestou do Velehradu možnosti cykloturistiky nekončí, do Chřibů a jejich podhůří se odtud rozbíhá hned pětice zajímavých cyklotras. Také můžete jít z nádraží pěšky po červeně značené Cyrilometodějské stezce. Do Velehradu je to 6 km, do Modré o kilometr méně. Motoristé odbočí do Velehradu ve Starém Městě. Parkování je možné v centru obce, v případě Modré přímo u Archeoskanzenu.

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz