Všechny veřejné zakázky jsou zveřejňovány na profilu zadavatele: http://ccrvm.profilzadavatele.cz/. Informace o již proběhlých veřejných zakázkách najdete také na straně Archív veřejných zakázek.

Aktuální veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky

Název zakázky: CCRM-VZ/2020/2/01 – Komunikační kampaň Východní Moravy pro rok 2020