15.07.2021

Pamětní listy předal Zlínský kraj vybraným představitelům při příležitosti udělení certifikátu Kulturní stezka Rady Evropy Cyrilometodějské stezce. Slavnostní předávání se uskutečnilo v Nitře na začátku července. Z rukou náměstka hejtmana Zlínského kraje Lubomíra Trauba převzalo pamětní list osm významných osobností, mezi nimiž nechyběl ani velvyslanec Bulharské republiky na Slovensku Vassil Petkov nebo primátor města Nitry Marek Hattas.

Udělování pamětních listů bylo součástí bohatého programu Nitranských slavností, které se konaly u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Letos to bylo o to slavnostnější, neboť Cyrilometodějská stezka se zařadila mezi 45 kulturních cest, které získaly certifikát Rady Evropy. Udělení pamětních listů bylo zároveň poděkování těm, kteří se na formování celého evropského projektu spolupodílejí,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, který je současně také předsedou sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Pamětní listy Zlínský kraj udělil těmto osobnostem:

-          Jeho excelenci Vassilu Petkovovi – mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Bulharské republiky na Slovensku,

-          Jeho excelenci Mons. Prof. ThDr. Viliamu Judákovi, PhD. – biskupovi nitranské diecéze,

-          Marku Hattasovi – primátorovi města Nitra,

-          Mgr. Jozefu Viskupičovi – předsedovi Trnavského samosprávného kraje,

-          Ing. Jaroslavu Baškovi – předsedovi Trenčínského samosprávného kraje,

-          Doc. Ing. Milanu Belicovi, PhD. – předsedovi Nitranského samosprávného kraje,

-          Mgr. Juraju Drobovi, MBA, MA – předsedovi Bratislavského samosprávného kraje,

-          Prof. RNDr. Liboru Vozárovi, CSc. – rektorovi Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře.

Cyrilometodějská stezka se zapsala do historie certifikovaných kulturních stezek jako první stezka zaměřená na slovanské kulturní dědictví, navíc s původem v České republice. Toto jedinečné uznání je velkou příležitostí pro mezinárodní kulturní turismus. Kulturní stezka vede po stopách příběhu Konstantina a Metoděje a jejich žáků, příběhu slovanské kulturní identity, který se začal psát již v 9. století a pokračuje dodnes.

Je to ocenění usilovné desetileté práce Zlínského kraje, který s myšlenkou této stezky přišel, a celé partnerské sítě sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a jeho zlínského sekretariátu. Sdružení kraj založil v jubilejním cyrilometodějském roce 2013 spolu s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Síť svými aktivitami podporuje živý cyrilometodějský odkaz a hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání.

Podrobnosti o stezce, sdružení a všech dalších faktech naleznou zájemci na těchto webových stránkách: www.putujmebezhranic.cz nebo www.cyril-methodius.cz.

 

Kontakt: Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
E-mail: zuzana.vojtova@vychodni-morava.cz