03.09.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Sbírejte inspiraci pro návštěvu míst, která byste chtěli poznat. Budeme rádi, když si z našich tipů na výlety sestavíte vlastní CESTOVATELSKÝ DENÍK k objevování Východní Moravy. Většina z nás si při vyslovení jména Baťa představí zpravidla jen boty, ale rozsah působení firmy Baťa byl mnohem širší. Jedním z baťovských odkazů, který to dokládá, je Baťův kanál. Proto nesmí scházet ve vašem Cestovatelském deníku.

Přístaviště Spytihněv

Přístaviště Spytihněv

Baťův kanál je unikátní technické dílo, které bylo v minulosti určeno zejména k dopravě lignitu do Baťových závodů v Otrokovicích. Dnes je to vodní cesta s nenapodobitelným kouzlem, na které můžete strávit dovolenou, víkend či jen výlet. Za romantickými a zážitkovými plavbami v motorových člunech či výletních lodích tedy nemusíte vyrážet do Holandska, ale můžete využít široké nabídky služeb moravského "Baťáku". Na trase můžete navštívit vinné sklepy s ochutnávkou moravských vín, historická města, přírodní památky, ptačí rezervace a zejména ojedinělé technické památky. Plavbu na lodi je navíc možné kombinovat s výlety na kole do okolí, což činí lokalitu jedinečnou.

Dnešní pojem Baťův kanál charakterizuje cca 80 km dlouhou turistickou vodní cestu z Kroměříže do Hodonína. Plavební úseky vedou jak řekou Moravou, tak uměle vyhloubenými plavebními kanály. Původní Baťův kanál byl vybudován v letech 1934–1938 v délce necelých 52 km mezi Otrokovicemi a Rohatcem a sloužil zejména pro dopravu lignitu na nákladních člunech o nosnosti 150 tun. Kromě dopravy materiálu byl kanál součástí závlahových a melioračních systémů.  Dosud nejsou vybudovány plavební komory na jezu v Bělově nedaleko Otrokovic a v Rohatci, proto je aktuálně vodní cesta rozdělena na tři samostatně splavné úseky: Kroměříž – Bělov, Otrokovice – Skalica a Rohatec – Hodonín. Tím, že kanál vede přes slovenskou Skalicu, jedná se o vodní cestu mezinárodní.

Plavební komora Spytihněv

Plavební komora Spytihněv

Vodní cesta Baťův kanál je určena pro rekreační plavby. Můžete se vydat na plavbu skupinovou, nebo se plavit „sólo“ na vlastním nebo vypůjčeném člunu či hausbótu, ale i paddleboardu či kajaku. Půjčoven lodí či hausbótů je v celé délce toku řada, naše doporučení zní – rezervujte s předstihem, zejména víkendové termíny jsou velmi žádané! Pronájmy lze sjednat na několik hodin, den, dva či celý týden – záleží na vás. Důležité je to, že pro plavbu po Baťově kanálu není potřebné žádné speciální oprávnění, postačí krátká instruktáž před vyplutím. Plavba je zajímavá, poznáte během ní romantickou lužní přírodu, ptačí rezervace, historická města i ojedinělé technické památky. Plavba poskytne zklidnění, lodě se pohybují maximálně rychlostí 8 km za hodinu, je dost času věnovat se okolní krajině. Nevšedním zážitkem je také proplouvání plavebními komorami, které pomáhají překonávat výškové rozdíly v hladině. Komor je dosud celkem třináct a výškový rozdíl mezi nimi je skoro 19 metrů.   Dobrá zpráva pro letošní rok zní – provoz na Baťově kanálu je prodloužen do 11. října 2020, takže zájemci o plavbu si mohou na lodi užít období burčáku. Podrobnosti o možnostech plavby a půjčení lodí jsou přehledně uvedeny na www.vychodni-morava.cz/vm3/na-vode

Napajedla, foto m-ARK

Napajedla, foto m-ARK

Ale Baťův kanál není jen vodní cesta. Je to také atraktivní a vyhledávaná cyklostezka, která na svých téměř 80 km délky nabízí nejenom poznání zajímavých historických míst, přírodních atraktivit i řadu míst pro občerstvení a odpočinek. Trasa je rovinatá a bezpečná, většina úseků je s vyloučením motorové dopravy. V turistických mapách ji naleznete jako cyklotrasu č. 4 – Moravská stezka.  Kdo má rád dlouhé výlety, ten může z Kroměříže vyrazit přes Uherské Hradiště a Strážnici do slovenské Skalice a odtud pokračovat do Bratislavy k bájné Děvínské skále, a dokonce až do rakouské Vídně.

Zajímavých míst mezi Kroměříží a Hodonínem jsme napočítali na šedesát, zmíníme jen některá, spolu s doporučenými etapami. Inspiraci najdete také na portálu www.vmnakole.cz, kde si zvolíte cyklotrasu dle svých preferencí – za vínem, s dětmi… apod. Pro podrobné informace se zastavte v některém turistickém informačním centru podél Baťova kanálu: v Kroměříži, Otrokovicích, Napajedlech, Starém Městě, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou, Strážnici či Hodoníně.

Doporučené etapy pro rekreační cykloturisty:

Kroměříž – Uherské Hradiště, 33 km dlouhou trasu zvládnete za dvě až tři hodiny jízdy. K tomu přidejte čas k odpočinku a prohlídce zajímavých míst a již máte námět na celodenní výlet. Rozhodně nesmíte opomenout prohlídku Kroměříže. Nejen památky UNESCO (Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada), ale i další zajímavosti stojí za vidění. Třeba historické centrum města, Muzeum Karla Kryla, kroměřížské kostely, Muzeum Kroměřížska či areál Floria. Zastávku si naplánujte také v Kvasicích, kde stojí za vidění zámecký park s mohutnými stromy, jimž vévodí monumentální ořešák. V Otrokovicích si přijdou na své obdivovatelé kultovních strojů Harley Davidson, zdejší muzeum je jejich největší sbírkou ve střední Evropě. V Napajedlích nepřehlédnete zámek, pro děti bude zajímavé muzeum s expozicí nafukovacích hraček, které se zde dosud vyrábějí. Ve Spytihněvi si prohlédněte první plavební komoru Baťova kanálu.  Do Starého Města budete projíždět podél vodního průplavu a narazíte na mosty s docela úzkými podjezdy. Vězte, že vypovídají o době, kdy tudy místo cyklistů procházeli koně tahající po vodě lodě naložené uhlím. Ve Starém Městě udělejte odbočku k Památníku Velké Moravy, sousednímu kostelu sv. Ducha s vyhlídkovou věží a prohlédněte si ojedinělou KOVOZOO. Daleko to není (6 km) do Velehradu a obce Modrá s areálem Živá voda a Archeoskanzenem z období Velké Moravy. V Uherském Hradišti pak stojí za vidění historické centrum se dvěma čtvercovými náměstími, šikmou věží staré radnice a řadou možností k občerstvení. Milovníci výhledů vyšlápnou nad město do parku Rochus, odkud je vidět pohoří Chřiby s dominantní siluetou hradu Buchlova.

Uherský Ostroh

Uherský Ostroh

Druhá etapa, dlouhá 30 km, vede z Uherského Hradiště do Petrova. V Kostelanech nad Moravou přejedete po železném mostě, který je technickou památkou, doporučujeme pokračovat přes Kunovice a prohlédnout si zdejší Letecké muzeum. Přes lázně Ostrožská Nová Ves pokračujte do Uherského Ostrohu, kde láká zdejší zámek k výstupu na věž s výhledem do okolí. Rozhodně si nenechejte ujít podzemní expozici, která vede do tajemné říše Lukuma. Přes Veselí nad Moravou, kde je centrum Baťova kanálu, se dostanete do Strážnice proslulé folklorními slavnostmi a Petrova se známými vinnými sklepy.

Dál z Petrova do Hodonína je to již „skok“ – pouhých 16 km, ale nabízí se řada odboček, které program dne vyplní. Ve slovenské Skalici si u Baťova kanálu prohlédněte unikátní výklopník, kterým se vysypávalo uhlí z železničních vagónů do člunů, ale pak zamiřte do města a věnujte čas jeho krásám a historickým památkám. V Hodoníně se pak nabízí prohlídka Masarykova muzea či zdejší zoo. A taky můžete cestu prodloužit až do Slovanského hradiště v Mikulčicích za historií Velkomoravské říše.  

Nepopiratelnou výhodou cestování kolem Baťova kanálu je také blízkost železniční trati spojující Přerov a Břeclav. Osobní vlaky, které tudy jezdí, dopravují jízdní kola, takže je snadné se dopravit do výchozích bodů trasy či využít železnici k návratu. Navíc – pokud nemáte vlastní kola, můžete si je vypůjčit na nádražích - například v Kroměříži, Otrokovicích či Starém Městě. Kola půjčená v Kroměříži můžete pak vrátit třeba ve Starém Městě.  

 

Fotografie jsou z archivu CCRVM a města Uherský Ostroh

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz