Aktuálně

Tiskové zprávy

NÁVŠTĚVNOST ZLÍNSKÉHO KRAJE ROSTE

31. 5. 2023
Tisková zpráva z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj / Zlín, 30. 5. 2023 V uplynulých dnech zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 1. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vede skvěle – počty návštěvníků rostou. Do kraje zavítalo od ledna do března roku 2023 bezmála 130.000 návštěvníků, o 13% více než za stejné období o rok dříve. V průměru zde strávili téměř 2-3 noci, v oblibě byly zejména víkendové pobyty. Celkem se jednalo (po zaokrouhlení) o 350.000 přenocování, což je meziročně nárůst o 5 %.

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA NAVÁZALA SPOLUPRÁCI SE SVATOOLAFSKOU STEZKOU

30. 5. 2023
Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN / TRONDHEIM, 30. 5. 2023 Představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navázali minulý týden spolupráci s asociací rozvíjející Svatoolafskou stezku v Norsku a dalších severských zemích. Do jejího centra – Trondheimu (dříve Nidaros) zamířila delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, kterou tvořili pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů.

ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ EV. KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE NAVAZUJÍ SPOLUPRÁCI V NORSKU

24. 5. 2023
ZLÍN / TRONDHEIM, 12. 5. 2023 Čelní představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navazují v těchto dnech spolupráci se Svatoolafskou stezkou v Norsku. Do Trondheimu odletěla delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, kterou tvoří pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů, které mají k cyrilometodějské tradici nejblíže a jsou ve sdružení nejaktivnější.

MĚSTO SOLUŇ VÍTÁ SPOLUPRÁCI NA CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE

12. 5. 2023
ZLÍN / SOLUŇ, 12. 5. 2023 Rozvoj Cyrilometodějské stezky byl předmětem jednání zástupců Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v řeckém městě Soluň ve dnech 3.–4. května. Na tamní radnici se konalo poprvé setkání členů, partnerů a příznivců Cyrilometodějské stezky. Účastníci se sjeli z Česka, Slovenska, Bulharska a Řecka, další se připojili online. Za řeckou stranu se jednání zúčastnily náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni, ředitelka Centra historie Soluně Maria Tatagia a zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SVATÝCH CYRILA A METODĚJE USKUTEČNUJE SVOU VALNOU HROMADU PŘÍMO V RODIŠTI BRATŘÍ – V SOLUNI

26. 4. 2023
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje uskutečňuje valnou hromadu svých členů v řeckém přístavním městě Soluň dne 4. 5. 2023, a to za účasti svých členů, partnerů i příznivců. Město Soluň je členem mezinárodního sdružení EKSCM od roku 2015 a setkání jeho členů hostí letos poprvé. Soluň přivítá zástupce členů z Česka, Slovenska i Bulharska. Za řeckou stranu se jednání zúčastní např. náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni či zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

CESTOVNÍ RUCH BY MOHLY VE ZLÍNSKÉM KRAJI ROZPROUDIT TAKÉ DVA NADCHÁZEJÍCÍ PRODLOUŽENÉ VÍKENDY

12. 4. 2023
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy očekává, že dvojnásobná trojice volných dní na přelomu dubna a května rozproudí cestovní ruch v kraji. Jak 1. květen – Svátek práce, tak 8. květen – státní svátek připomínající osvobození ČSR připadá na pondělky. Čekají nás tak dva prodloužené víkendy. Předpokládá se, že pokud bude počasí dobré, zažije jarní sezóna své nejexponovanější dny letošního roku.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.