Aktuálně

Tiskové zprávy

ZVEME NA JARNÍ PUTOVÁNÍ PO CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE Z KOPČAN DO MIKULČIC

3. 4. 2024
Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) ZLÍN, 3. 4. 2024 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje zve příznivce turistiky a kulturního dědictví na jednodenní putování po Cyrilometodějské stezce z Kopčan do Mikulčic po stopách Velké Moravy s průvodci. Akce se uskuteční v neděli 28. 4. 2024 od 10 hodin.

Východní Morava se prezentovala na cestovním veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze

22. 3. 2024
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 22.3. 2024 Turistická oblast Východní Moravy - Zlínský kraj se ve dnech 15. až 17. března prezentovala na 32. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze. Kraj se tu představil nejen jako celek, ale svoji nabídku prezentovaly také jeho rozmanité regiony – Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko, Valašsko a Kroměřížsko.

BAZILIKA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ NESE NOVĚ OZNAČENÍ CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA

18. 3. 2024
Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ŘÍM, ZLÍN, 18. 3. 2024 ŘÍM, ZLÍN – Bazilika sv. Praxedy v Římě nese nově označení Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy. Stalo se tak po dvou letech od podepsání memoranda o spolupráci mezi touto bazilikou a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Jarní zasedání Czech Convention Bureau

14. 3. 2024
entrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 14.3.2024 Zástupce centrály cestovního ruchu Východní Moravy se 21. února účastnil zasedání Czech Convention Bureau, jehož letošním tématem byly mimo jiné společné aktivity v roce 2024, budoucí strategie rozvoje, mezinárodní spolupráce nebo nutnost zajištění udržitelnosti ve spojení s kongresovou turistikou. Následující den 22. února proběhl navazující workshop, jehož cílem bylo představení aktuální nabídky a regionálních možností více než padesáti eventovým agenturám, korporátům, pořadatelům kongresových akcí a cestovním agenturám.

Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2024

29. 2. 2024
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 29.2. 2024 Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2024 se uskutečnila v úterý 27. 2. 2024 v Otrokovické Besedě. Zúčastnilo se jí 140 odborníků z řad cestovního ruchu, zástupců organizací, představitelů měst a obcí, médií a korporátů. Nad konferencí převzali záštitu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. Mezi hlavní hostující řečníky patřili výkonný ředitel společnosti Kreia group Ondřej Špaček, vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček, viceprezident Evropského svazu lázní Martin Plachý nebo zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu Lucie Reitingerová. V průběhu konference představila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy čtyři významné novinky realizované v roce 2023 nebo připravované na rok 2024.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Kampaň na vlakových nádražích a v metru pro rok 2024 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. II.“

29. 2. 2024
Předmět výzvy: Předmětem plnění zakázky je pronájem reklamních ploch včetně zajištění tisku a distribuce plakátů z tiskárny a jejich instalace na reklamní plochy a také jejich průběžná údržba po dobu garantovaného období kampaně. Termín kampaně 1.5.- 31.5.2024. Přiložené soubory ke stažení:

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.