Aktuálně

Tiskové zprávy

TVŮRCI SVATOOLAFSKÉ STEZKY PŘIJELI ZA POZNÁNÍM CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

7. 6. 2024
Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) ZLÍN 7. 6. 2024 Tvůrci Svatoolafských cest vedoucích do norského Trondheimu ke katedrále Nidaros přijeli minulý týden na studijní cestu do Zlínského kraje za poznáním Cyrilometodějské stezky. Cílem bylo prohloubení vztahů a spolupráce mezi představiteli tematicky podobných kulturních sítí. V regionu absolvovali třídenní program nabitý poznáváním klíčových míst a aktérů rozvoje Cyrilometodějské stezky. Ta je stejně jako Svatoolafská certifikovaná Radou Evropy.

O CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE JEDNALI S VELVYSLANCI PŘI SVATÉM STOLCI A MĚSTEM ŘÍMEM

6. 6. 2024
Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) ZLÍN, ŘÍM 6. 6. 2024 Představitelé Zlínského kraje jednali v čele s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem v minulém týdnu o Cyrilometodějské stezce v Římě. Stezka byla prezentována za podpory europoslankyně Martiny Dlabajové a velvyslance České republiky při Svatém stolci J. E. Václava Kolaji dalším deseti zástupcům velvyslanectví při Svatém stolci.

Presstripy na Východní Moravě

5. 6. 2024
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 5. 6. 2024 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zve domácí i zahraniční novináře, aby poznali krásy regionu a o svých zážitcích napsali. Během dubna a května CCRVM ve spolupráci s destinačními organizacemi pořádala celkem čtyři tematicky zaměřené presstripy, které byly cílené především na rakouský a slovenský trh. Další presstrip se také věnoval korejským influencerům zaměřeným na tematiku kultury a hudby. Tyto presstripy neboli poznávací cesty přinesly řadu kvalitních výstupů v zahraničních médiích.

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA SE PŘEDSTAVILA NA BULHARSKÝCH NÁRODNÍCH CYRILOMETODĚJSKÝCH OSLAVÁCH V SOFII

27. 5. 2024
Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN / SOFIE, 27. 5. 2024 Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy se stala díky pozvání Bulharské akademie věd a města Sofie součástí bulharských národních oslav Dne sv. Cyrila a Metoděje.

Cena Gloria Musaealis pro Ploštinu

21. 5. 2024
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 21. 5. 2024 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pod které Ploština spadá, může být právem hrdé na mimořádný úspěch v podobně hlavní ceny Gloria Musaealis v kategorii nejlepší muzejní počin roku 2023, a to za rekonstrukci areálu NKP Ploština. Přesně po 10 letech tak muzeum navázalo na prestižní ocenění získané v roce 2013 za realizaci expozice Princip Baťa.

Návštěvnost Zlínského kraje v 1. čtvrtletí roku 2024 meziročně rostla

13. 5. 2024
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 13. 5. 2024 Pozitivní trend roku 2023 pokračuje i v prvním kvartálu roku 2024. Počet návštěvníků Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí meziročně vyšší než v minulém roce. Stejně tak se zvýšil celkový počet přenocování. Jediným údajem, který vykázal nižší hodnotu je průměrná délka přenocování. Nicméně v kontextu letošní slabé zimní sezony z pohledu zimních aktivit, je celkový meziroční nárůst počtu návštěvníků i počtu přenocování, velmi pozitivním ukazatelem.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.