Aktuálně

Tiskové zprávy

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY OBDRŽELA CENU ZA PROJEKT UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

20. 3. 2023
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy obdržela cenu za druhé místo v kategorii Udržitelný projekt v rámci Velké ceny cestovního ruchu. Vítězové prestižní soutěže byli slavnostně vyhlášeni během zahajovacího dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World, které od pátku 17. 3. do neděle 19. 3. probíhaly v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA CHCE VZBUDIT ZÁJEM ŠKOLNÍ MLÁDEŽE O HLAHOLICI A DALŠÍ DĚDICTVÍ VELKÉ MORAVY

17. 3. 2023
Tématem konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou pořádá sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, bude hledání možností, jak vzbudit zájem dnešní školní mládeže o hlaholici, písmo, které přinesli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu před 1160 lety. Konference se uskuteční 23. března 2023 v Jezuitském sklepě, součásti Městského informačního Event centra ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

3. 3. 2023
Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

3. 3. 2023
Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

NÁVŠTĚVNOST ZLÍNSKÉHO KRAJE BYLA V ROCE 2022 SROVNATELNÁ S ROKEM 2019

9. 2. 2023
Dnes zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 4. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vedla v roce 2022 velmi dobře.

KONFERENCE „CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023“ SE USKUTEČNÍ 2. 3. 2023

20. 1. 2023
Konference „Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023“ se uskuteční ve čtvrtek 2. 3. 2023 v prostorách Interhotelu Zlín. Mezi hosty vystoupí například významný ekonom Petr Zahradník, který představí perspektivy cestovního ruchu v evropském kontextu. Tomáš Kravka, spolumajitel výzkumné agentury MindBridge Consulting, představí profil návštěvníka našeho regionu. Eva Frindtová ze společnosti COT Group bude hovořit o marketingových trendech v cestovním ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.