Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými předpisy, tj. nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).