18.03.2024

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ŘÍM, ZLÍN, 18. 3. 2024 ŘÍM, ZLÍN – Bazilika sv. Praxedy v Římě nese nově označení Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy. Stalo se tak po dvou letech od podepsání memoranda o spolupráci mezi touto bazilikou a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Podle všeobecně přijatého mínění je bazilika s přilehlým klášterem místem, kde s největší pravděpodobností soluňští bratři pobývali, když byli v Římě. Navíc, v blízké papežské bazilice Santa Maria Maggiore byla schválena slovanská liturgie. V bazilice sv. Klimenta nedaleko proslulého Kolosea se zase nachází hrob sv. Cyrila. Uvedené tři baziliky patří k místům, které by nejen ctitelé cyrilometodějského odkazu, ale i návštěvníci krásného a historického města Řím, neměli minout,“ řekl Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda uvedeného sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Označení vyjednával se zástupci sdružení a Zlínského kraje také velvyslanec České republiky při Svatém stolci J. E. Václav Kolaja.

S životními osudy bratrů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví, seznamuje například multimediální interaktivní expozice v Cyrilometodějském centru v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště nazvaná Příběh Konstantina a Metoděje.

Protože patří Řím pro přímou spojitost s životy věrozvěstů mezi zásadní místa Cyrilometodějské stezky, intenzivně jednáme o vzniku členství ve sdružení s Metropolitním městem Řím. Místostarosta Piereluigi Sanna byl na návštěvě regionu a jádra Cyrilometodějské stezky v červenci loňského roku. Již tehdy projevil zájem na společném rozvoji a propagaci Cyrilometodějské stezky certifikované v r. 2021 Radou Evropy. Velká očekávání se vztahují vzhledem k blížícímu se jubilejnímu roku 2025.

 

Bazilika sv. Praxedy (Basilica di Santa Prassede) je otevřena denně a denně v 18. hodin jsou zde slouženy mše sv. Výzdoba baziliky sv. Praxedy z 9. století je jedním z vrcholných projevů umění tohoto období. Pamětní deska na vnější zdi kostela nám dočasný domov našich kulturních předků stále připomíná.

 

Více o tomto místě zde: Basilica of Santa Prassede - Cyril and Methodius Route - Cultural Route of the Council of Europe (cyril-methodius.cz)

 

Zpracovala:

 

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

 www.cyril-methodius.cz