09.02.2021

VÝCHODNÍ MORAVA – Bilancování roku 2020 z pohledu návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních a návštěvnosti referenčních turistických cílů ve Zlínském kraji se vymyká srovnání s jakýmkoliv obdobím v minulosti. Opatření a restrikce zaměřené k omezení epidemie nemoci covid 19 negativně ovlivnily jak první, tak druhou polovinu roku 2020. Cestovní ruch v regionu tak zažívá tvrdou zkoušku.

Dle údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, v roce 2020 do Zlínského kraje přicestovalo 496 819 hostů, kteří zde strávili 1 601 540 přenocování. To ve srovnání s rokem 2019 znamená pokles počtu hostů o 38,5 % a počtu přenocování o 29,5 %. U rezidentů činí pokles počtu hostů 33,7 %, u nerezidentů 65,3 %. Počty přenocování rezidentů se snížily o 28,5 %, nerezidentů o 62,3 %. Na těchto výsledcích se výrazně podílejí hodnoty návštěvnosti za poslední čtvrtletí 2020, kdy do ubytovacích zařízení přijela pouhá pětina hostů ve srovnání s minulými roky. U nerezidentů to byla pouhá desetina běžné návštěvnosti.

„Dopady protiepidemických opatření na cestovní ruch byly zřejmé již z průběžných výsledků minulého roku, přestože období letních prázdnin bylo ve znamení velkého zájmu návštěvníků. Nyní je velmi pravděpodobné, že bude prakticky odepsána letošní zimní sezona, ke které řada podniků vzhlížela ještě na podzim s nadějí. Je nepříjemné sledovat, jak je oblast cestovního ruchu stále dokola zkoušena během nelehkých covidových vln. Dopady bude náročné překonat, ale stále musíme věřit, že si cestovní ruch najde cestu pro svou postupnou obnovu“, uvedla Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy dlouhodobě od roku 2008 sleduje také návštěvnost dvacítky tzv. referenčních turistických cílů a turistických informačních center.  Také zde je zaznamenán pokles návštěvnosti v průměru mezi 30 % – 40 %, ačkoliv řada sledovaných cílů během letní sezony zažívala značný zájem turistické veřejnosti. Do turistických informačních center zamířilo o 36 % méně klientů než v minulém roce, muzejní expozice vykazují za rok 2020 pokles návštěvnosti cca o 40 %, hrady a zámky, ale např. i Baťův kanál se vesměs musejí vyrovnat s poklesem návštěvnosti zhruba o třetinu.

Naučná stezka Maršov

Naučná stezka Maršov

Velmi tíživá situace je v nejvíce navštěvovaném turistickém cíli Zlínského kraje, a sice v ZOO Zlín. Ta v roce 2020 přišla o čtvrtinu návštěvníků. Přitom zlínská zoo, která je nejvíce soběstačnou mezi zahradami v ČR, je na pravidelném toku návštěvníků existenčně závislá – příjmy ze vstupného pokrývají 80 % jejích provozních nákladů. Navíc je to příspěvková organizace města, která dle dotačních pravidel nemá možnost čerpat jakoukoliv vládní podporu. Aktuální situace, kdy jsou zoologické zahrady již čtvrtý měsíc uzavřeny, ohrožuje provoz všech zoo v ČR.

Nejen ZOO Zlín, ale všechny zoologické zahrady v ČR, se dostaly do situace, kdy je stále obtížnější udržet zaměstnance, zajistit chovy zvířat a plnit závazky a projekty záchranných programů. Proto se ředitelé českých zoo zastoupených v Unii českých a slovenských zoo obrátili na vládu ČR s žádostí o pomoc. Všechny zoo jsou příspěvkovými organizacemi měst a na ně nepamatuje žádný podpůrný program. Navíc by nám velmi pomohlo, kdybychom mohli zpřístupnit alespoň venkovní areály, které se nijak zásadně neliší od městských parků, v nichž žádná omezení neplatí,“ vysvětluje ředitel ZOO Zlín Roman Horský.  

 

Ilustrační foto ze zoo a z pobytu v přírodě je z archivu CCRVM, autor Z. Urbanovský

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, tiskový mluvčí CCRVM, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz