27.09.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, LODŽ, 27. 9. 2023 Česká republika byla minulý týden oficiálně přivítána mezi členské země Rozšířené parciální dohody o Kulturních stezkách Rady Evropy (tzv. EPA). Stalo se tak na 12. poradním fóru Kulturních stezek Rady Evropy, které se konalo minulý týden v polské Lodži. Svoji zásluhu na tom má i Cyrilometodějská stezka.

Náměstek ministra kultury České republiky Ondřej Chrást zde při této příležitosti pronesl: „Přesto, že se Česká republika stala řádným členem teprve s účinností od 5. července 2023, naše vzájemná spolupráce je výrazně delší. Bezprostřednímu přijetí České republiky předcházel náš roční statut pozorovatele a opomenout nemohu ani několik let trvající spolupráci na partnerské úrovni v rámci jednotlivých stezek. Zásadní roli zde sehrála Cyrilometodějská stezka, ale náš dík patří stejnou měrou všem participujícím subjektům.“

Předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub k tomu dodává: „Jsem rád, že se po letech vyjednávání může Česká republika zapojit mezi členy Rozšířené parciální dohody o Kulturních stezkách Rady Evropy. Kromě České republiky se letos stali novými členy i Moldavsko a Malta. Celkem tento program nyní podporuje 40 zemí a je to jedna z nejúspěšnějších dohod Rady Evropy. Vznikla v roce 2010 s cílem finančně a politicky podpořit význam programu kulturních stezek. Znamená to pro nás, že se svým hlasem prostřednictvím ministerstva kultury můžeme aktivně ovlivňovat jednání s ostatními zeměmi zapojenými do tohoto programu. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu České republiky podíleli a věřím, že se nám tak bude společně dařit lépe rozvíjet a propagovat kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje.“

Vliv Cyrilometodějské stezky na rozšíření zemí připojených k EPA kvitoval i Stefano Dominioni, generální tajemník EPA a ředitel Evropského institutu kulturních stezek na pracovním setkání certifikovaných stezek.

Poradní fórum 2023 pořádala Rozšířená parciální dohoda o Kulturních stezkách Rady Evropy (EPA) a Evropský institut kulturních stezek ve spolupráci s Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky. Hlavním tématem akce byl sociální a tvůrčí rozměr kulturního dědictví v postindustriální éře. Účastníci ze 40 členských států připojených k programu Kulturní stezky Rady Evropy a zástupci 47 certifikovaných kulturních stezek se zaměřili na roli kulturního dědictví při budování mírové a demokratické společnosti.

Fórum zahájili náměstek generálního tajemníka Rady Evropy Bjørn Berge, polský ministr rozvoje a technologií Waldemar Buda a náměstkyně primátorky města Lodž Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Fórum konané v Lodži bylo poctou industriálnímu dědictví, které je ve dřívějším centru polského textilního průmyslu obzvláště silné. I proto je Lodž také členem Evropské stezky průmyslového dědictví.

Cyrilometodějskou stezku na fóru zastoupili pracovníci sekretariátu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Martina Janochová a Martin Peterka, dále Dr. Elka Zlateva z Cyrilometodějského výzkumného centra v Sofii a člen Vědeckého výboru stezky prof. Ivan N. Petrov z Lodžské univerzity. Z fóra si odnesli nové kontakty pro šíření sítě Cyrilometodějské stezky a novou inspiraci od kolegů z celé Evropy pro její rozvoj, propagaci a síťování.

 

Program Kulturní stezky Rady Evropy byl založen v roce 1987. Jeho cílem je sdílet společné kulturní dědictví a hodnoty prostřednictvím naučných turistických tras, které s sebou nesou kulturní a historický význam evropského rozměru. K dnešnímu dni je na seznamu celkem 47 certifikovaných stezek vedoucích přes 60 zemí.

Českou republikou v současné době prochází deset Kulturních stezek Rady Evropy:

- Cyrilometodějská stezka – jediná se sídlem v ČR

- Evropské mozartovské cesty

- Evropská cesta židovského dědictví

- Evropská stezka historických termálních měst

- Destinace Napoleon

- Evropská stezka průmyslového dědictví

- Stezka železné opony - Eurovelo 13

- Evropská stezka osvobození

- Stezka reformace

- Stezka historických kaváren

 

 

Webová stránka fóra a kompletní fotogalerie: 2023 Łódź Forum - Cultural Routes (coe.int)

 

Více o programu Kulturní stezky Rady Evropy a 47 tematických stezkách: Cultural Routes of the Council of Europe - Homepage - Cultural Routes (coe.int)

 Zpracovala:

 

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

 www.cyril-methodius.cz