20.11.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, MOJMÍROVCE, 20. 11. 2023

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se rozrůstá o 9 nových členů ze čtyř evropských zemí. Novými členy se od 1. prosince stávají obec Velehrad (Česko), obec Modrá (Česko), obec Bojná (Slovensko), Žilinský samosprávny kraj (Slovensko), občanské sdružení EUROPEAN ROUTE C&M (Slovensko), Nadácia Mojmír (Slovensko), Ústav makedonské literatury při Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje (Severní Makedonie), Ústav staroslověnské kultury Prilep (Severní Makedonie) a Archeologické muzeum Veliki Preslav (Bulharsko). Sdružení, které se zabývá rozvojem Cyrilometodějské stezky – Kulturní stezky Rady Evropy, má již celkem 33 oficiálních členů z 9 zemí.

Velmi mě těší, že v roce 2023, kdy si slovanské země připomínají 1160 let od příchodu Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 10 let činnosti našeho sdružení, se rozrůstáme o pestré spektrum členů, a to hned ze čtyř evropských zemí. Všichni chtějí v mezinárodní síti zúročit svoji dlouholetou práci v oblasti kulturního dědictví a přispět k živé cyrilometodějské tradici a kulturnímu dialogu. Odkaz soluňských bratrů nás všechny spojuje,“řekl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj, dotace a cestovní ruch.

Nové členy schválila a přivítala Valná hromada sdružení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje konaná v Mojmírovcích na Slovensku 14. 11. po předchozím projednání ve Vědeckém a Řídicím výboru sdružení. Během jednánísdružení bylo také slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci mezi Cyrilometodějským výzkumným centrem při Bulharské akademii věd v Sofii a Ústavem staroslověnské kultury Prilep ze Severní Makedonie, mimo jiné také pro spolupráci na budování Cyrilometodějské stezky na Balkáně.

V Mojmírovcích se uskutečnilo letos již druhé jednání řídicích orgánů sdružení, první proběhlo na jaře v řecké Soluni. Další jednání Řídicího výboru a Valné hromady se bude konat na jaře 2024 v bulharském hlavním městě, v Sofii. Pracujeme na rozvoji kontaktů a stezky, jak směrem na Řím, tak na Balkán.

 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., seznam členů (k 1. 12. 2023)

Vyšší územní samosprávné celky

          Zlínský kraj (CZ)

          Jihomoravský kraj (CZ)

          Olomoucký kraj (CZ)

          Moravskoslezský kraj (CZ)

          Nitriansky samosprávny kraj (SK)

          Trenčianský samosprávny kraj (SK)

          Trnavský samosprávny kraj (SK)

          Bratislavský samosprávny kraj (SK)

          Žilinský smaosprávny kraj (SK)

 

Města a obce

          Město Soluň (GR)

          Obec Močenok (SK)

          Obec Terchová (SK)

          Obec Velehrad (CZ)

          Obec Modrá (CZ)

          Obec Bojná (SK)

 

Sdružení právnických osob

          Slovenský dom Centrope (SK)

          Evropská asociace Romea Strata (IT)         

 

Destinační managementy

          Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CZ)     

          Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CZ)

          Nitrianská organizácia cestovného ruchu (SK)

          Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj (SK)

 

Univerzity a vědecko-výzkumná centra

          Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)  

          Cyrilometodějské výzkumné centrum Bulharské akademie věd Sofia (BG)

          Ústav makedonské literatury při Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje (NMK)

          Ústav staroslověnské kultury Prilep (NMK)

 

Památky

          Slovinská mariánská národní svatyně v Brezje (SI)

          Archeologické muzeum Veliki Preslav (BG)

 

Spolky a další organizace

          Zoborský skrášlovací spoľok (SK)  

          Slovenská samospráva Budapešti (HU)

          Zraka, Draganić (HR)

          Kreatívni ľudia (SK)

          EUROPEAN ROUTE C&M (SK)

          Nadácia Mojmír (SK)

Autor fotografií: Ing. Martin Peterka

 

Zpracovala:

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín 

 www.cyril-methodius.cz