04.12.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Tento výlet mimo město směřujeme do západního okraje přírodního parku Hostýnské vrchy, konkrétně do Přílep a Holešova.

Západní výběžek Hostýnských vrchů se zvedá na dohled od Holešova z obce Přílepy, jejíž založení je datováno do období vlády českého krále Přemysla Otakara II. Na vrchu Hrádek v lesích nad obcí stával v raném středověku strážní hrad, v Přílepech pak opevněná tvrz. Zatímco hrad byl zničen zřejmě v husitských nebo česko-uherských válkách v 15. století, tvrz v obci stála až do poloviny století devatenáctého, kdy byl na jejím místě rodem Seilernů vystavěn pseudorenesanční zámek. Zámek je aktuálně nepřístupný, neplatí to ale o zámeckém parku. Obec se spolkem Přílepy-náš domov realizuje aktivity k revitalizaci parku i celého zámeckého areálu. 

Kaple Přílepy

Kaple Přílepy

Autobusová zastávka u zámku je výchozím místem pro dnešní výlet do přírody.  Stojí zde tabule vysvětlující historii hradu a turistický rozcestník modře značené trasy, zvolíme tu ke Hradu. Kousek nad obcí si prohlédněte lesní kapli Panny Marie Svatohostýnské, kterou zde nechal v roce 1882 postavit hrabě Karel Maxmilián Seilern. Cesta pak zvolna stoupá lesem, po dvou kilometrech po pravé ruce uvidíte kopec Hrádek, na kterém v minulostí stával hrad. Turistická trasa jej sice míjí, ale vede k němu pěšina. Kamenné stěny či sklepení zde nenajdete, ale terénní úpravy jsou dosud zřejmé. Další zajímavostí na trase bude kopec Hrad. Nenechejte se zmást názvem, zde hrad nikdy nestál, ale není vyloučeno, že se zde zapalovaly strážní ohně, které měly varovat posádky hradů na Buchlově a Lukově v době švédských nájezdů. Kopec Hrad leží asi 100 metrů od značené stezky, pokud jste milovníky skal a tvarově zajímavých balvanů, pak se na jeho vrchol vydejte. Od Hradu po 1 km chůze dorazíte na rozcestí Pod Lysinou. Vycházka pokračuje po červeně značené stezce, která vytrvale klesá do Holešova. Aktuálně můžete výlet doplnit předvánoční tématikou a v podloubí holešovského zámku si prohlédnout zajímavou výstavu „Betlémy za sklem“.

Betlémy, foto Jana Slovenčíková

Betlémy, foto Jana Slovenčíková

Pokud nechcete jít až do Holešova a chcete se vrátit zpět do Přílep, pak v místní části Holešova zvané Žopy u autobusové točny odbočte ke golfovému areálu a běžte podél něj po neznačené cestě s mírným stoupáním, dokud nenarazíte na širokou lesní cestu nad místní částí Hačky. Zde pak odbočíte vpravo (na jihozápad) a pokračujete k zámku v Přílepech.

Vrch Hrad, foto Jana Slovenčíková

Vrch Hrad, foto Jana Slovenčíková

Do výchozího místa výletu se snadno dopravíte autobusem, jezdí sem autobusová doprava ze Zlína či z Holešova, zvolíte zastávku Přílepy - U zámku. Trasa z Přílep k zámku Holešov přes Hrad a rozcestí pod Lysinou  je dlouhá zhruba 11 km, trasa s návratem do Přílep 10 km. Holešov má s okolím dobré dopravní spojení autobusovou dopravou či vlakem. Trasa na mapě: https://mapy.cz/s/jenumovota  

Foto: Jana Slovenčíková a Zdeněk Urbanovský.

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz