27.11.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Vydáme se do přírodního Parku Rochus v okrajové části Uherského Hradiště.

Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště

Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště

Dnešní tip na výlet je současně malou exkurzí do minulosti, konkrétně do roku 1680, kdy královské město Uherské Hradiště zasáhla morová epidemie. Připomínkou této události je kaple svatého Rocha, stojící na místě původního barokního kostela zasvěceného patronům ochrany před morovými ranami sv. Rochovi, sv. Rozálii a sv. Šebestiánovi. Kaple stojí na úbočí Černé Hory mezi městskými částmi Mařatice a Jarošov v lokalitě, která je nyní známa jako přírodní Park Rochus. V nedávné historii zde bylo vojenské cvičiště, paradoxně se díky tomu zachovaly cenné přírodní biotopy uprostřed intenzivně hospodářsky využívané krajiny.

Skanzen Rochus, Uherské Hradiště

Skanzen Rochus, Uherské Hradiště

V území Parku Rochus je, kromě zmíněné kaple, vybudován Skanzen Rochus, který plní funkci muzea v přírodě a odkazuje k historii uherskohradišťského Dolňácka z přelomu 19. a 20. století.

Územím přírodního parku návštěvníky provází trasa naučné stezky, která nabízí 9 zastavení, která se zabývají ochranou přírody, tradičními odrůdami ovoce, flórou a faunou, ale seznámí je také s historií, poskytnou informace o skanzenu i kapli sv. Rocha.

Přírodní park Rochus

Přírodní park Rochus

Okruh je v terénu vyznačen červenobílým čtvercem, výchozím místem je Vinohradská ulice v místní části Mařatice. V dolní části ulice u barevných božích muk je turistický rozcestník, který návštěvníky k Parku Rochus nasměruje. Trasa nejprve pozvolna stoupá úbočím Černé hory ke kapli sv. Rocha. Poté pokračuje ke Skanzenu Rochus a Vinohradskou ulicí se kolem vinných sklípků vrací do výchozího bodu. Tento okruh má délku 4 km.

Turistika Park Rochus

Turistika Park Rochus

Od kaple sv. Rocha se k prodloužení výletu nabízí zhruba 1 km dlouhá odbočka po polní cestě k nepřehlédnutelné rozhledně na telekomunikační věži Rovnina. Zvláště při pěkném počasí je to tip pro milovníky dalekých výhledů - údolní niva řeky Moravy i pohoří Chřiby jsou odtud jako na dlani, vidět bývá i Pálava, Jeseníky, Vizovické vrchy či Bílé Karpaty. Z Rovniny je pak možné sejít do Uherského Hradiště po zeleně značené trase Cyrilometodějské stezky přes Výšinu sv. Metoděje. Takto budete mít v nohách kolem 9 km.

K výchozímu bodu výletu, do Vinohradské ulice, je to z centra Uherského Hradiště zhruba 1,5km, lze využít autobusovou linku na zastávku Mařatice-Mesit. Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/kofovabage

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz