29.12.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Tento výlet směřujeme do Vizovických vrchů. Výchozím a cílovým místem 12 km dlouhého okruhu jsou Vizovice.

Vizovice jsou vnímány jako hlavní město slivovice, jednak díky 400 let staré tradici její výroby, ale také díky proslulosti zdejšího závodu R. Jelínek, který je v současnosti největším producentem ovocných destilátů na světě. Mnozí znají tradiční vizovické pečivo, skvostný je zdejší zámek. A Vizovice daly také název pohoří, které nabízí řadu zajímavých tras pro pobyt v přírodě. Mimo jiné je ve Vizovicích vyznačena turistická trasa pro vozíčkáře, která byla první trasou tohoto druhu ve Zlínském kraji.  

Vizovice

Vizovice

Trasu výletu tvoří okruh, v jehož průběhu poznáme část malebných Vizovických vrchů. Vyrazíme nad město na kopec zvaný Šibenice a připomeneme si dobu, kdy Vizovice měly hrdelní právo, k němuž patřilo i veřejné popraviště. Zavítáme do obce Ublo, která kromě zvláštního názvu nabízí dvě zajímavosti s nádechem recese – jednak je zde místo, kde se promazává zemská osa a také zde stojí tunel UBLANKA, jehož délka je 13 575 milimetrů. Ve skutečnosti se jedná o propustek na trase nedokončené tzv. Baťovy železnice, která měla spojit Zlín a Vizovice se Slovenskem. Nedokončené těleso železničního náspu vede do obce Jasenná, která je známá svou portášskou tradicí a podobně jako v řadě jiných obcí Východní Moravy jsou zde dva kostely – katolický a evangelický.

Na výlet vyrazíme z Masarykova náměstí v centru Vizovic po žlutě značené turistické trase směrem k Pozděchovu. Trasa zvolna stoupá Krňovskou ulicí nad město na vrch Šibenice - k prostému dřevěnému kříži s odpočivadlem vede kamenný chodníček. Bývalé popravčí místo dnes nabízí zajímavé výhledy do okolí. U rozcestí Nad Hodišovem končí zpevněná cesta a trasa míří přes les do vesnice Ublo. Nad obcí se otevře panoráma s dominantou vrchu Vartovna (651 m n. m.), na němž stojí stejnojmenná 37 metrů vysoká rozhledna ve tvaru kovového válce.

Ublo, Vartovna

Ublo, Vartovna

V obci Ublo se zastavte u Zemské osy. To je hostinec, kde se zemská osa, dle místních, pravidelně maže. U hostince opusťte značenou turistickou trasu, nechejte jej za zády, přejděte přes silnici do uličky mezi domy. Po 60 metrech odbočte vlevo. To již stojíte na trase původně plánované železnice. Asfaltová cesta vede severozápadním směrem do sousední obce Jasenná, nabízí zajímavé výhledy na okolní kopce, prochází přírodní památkou Průkopa, kde se vyskytují společenstva chráněných rostlin. Po třech kilometrech mírného klesání vás dovede do Jasenné. V obci zabloudit nemůžete, k orientaci poslouží špičatá věž evangelického kostela. U kostela se zastavte u památníku zdejších legionářů, pak přejděte přes silnici na chodník, kde narazíte na modře značenou turistickou trasu vedoucí jihozápadním směrem nejprve kolem hřbitova a poté po náspu nedokončené Baťovy železnice do Vizovic. V Jasenné měla trať přemostit údolí, je to zřejmé od turistického rozcestníku Jasenná – Hřiště.

Baťova železnice

Baťova železnice

Celý okruh má zhruba 12 km, z toho 8 km měří úsek z Vizovic přes Ublo do Jasenné, 4 km z Jasenné do Vizovic. Pro koho by byl výlet dlouhý, může z Jasenné jet do Vizovic autobusem.

Do výchozího místa výletu – do Vizovic – se můžete dopravit vlakem, autobusem nebo autem, parkoviště naleznete v blízkosti Domu kultury.

Mapa s trasou výletu: https://mapy.cz/s/bubusehacu

Fotografie jsou z archivu CCRVM, autor Zdeněk Urbanovský

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz