20.11.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Tento výlet mimo město směřujeme do přírodního parku Hostýnské vrchy, konkrétně do okolí malebné obce Rusavy.

Rusava byla založena v polovině 17. století majitelem holešovského panství hrabětem Janem z Rottalu, který organizoval přesídlení odbojných Valachů ze Vsetínska na své panství. Valaši se s novým prostředím dokonale vyrovnali. Přinesli s sebou nejen své schopnosti a dovednosti, ale také tradice, které se zachovaly do dnešních dnů. Díky tomu je Rusava valašskou obcí a považuje se za nejzápadnější výběžek Valašska.

Hostýnské vrchy - Pardus

Hostýnské vrchy - Pardus

Cílem výletu je vrch Pardus, který se vypíná nad Rusavou do výšky 672 m n. m.  Na úbočí Pardusu se již v 15. století rozkládala ves Jestřebí, ta ale již dávno zanikla. Také se udává, že zde vyvěrá jeden z pramenů řeky Rusavy. Vrchol je odlesněný, leží trochu stranou od hlavního hřebene a nabízí takřka kruhový výhled do okolní krajiny. Pardus je nejen skvělým vyhlídkovým místem, ale také zajímavou ukázkou, jak naši předkové, v tomto případě Valaši, utvářeli kulturní krajinu. Pro úbočí Pardusu jsou typické terasovitě upravené svahy s četnými loukami, hojným výskytem jalovce, bříz a dalších dřevin, které zde vytvářejí romantická zákoutí. Na některých loukách, dodnes využívaných jako pastviny, se nacházejí zbytky starých hospodářských stavení, která dokládají hospodaření a pastevectví.

Na Pardus se vydejte z Rusavy po červeně značené turistické trase, na vrchol dorazíte po 4 km chůze. Trasa dále pokračuje do širokého sedla Klapinov. Zde jste v polovině výletu. Pokračovat budete západním směrem po hřebeni, kudy vede zeleně značená stezka na vrch Skalný. Ta je součástí Cyrilometodějské stezky spojující Svatý Hostýn s Velehradem. V okolí vrcholu si můžete prohlédnout skalní útvary, které jsou zde rozesety, dokonce zde kdysi stával hrad, ale stopy po něm jsou jen nepatrné. Ze Skalného pak zbývá sestoupit cca 3,5 km po modře značené trase do Rusavy. I cestou zpět na turisty čekají místa se zajímavými výhledy do krajiny.

Skalný, foto Martin Peterka

Skalný, foto Martin Peterka

Celý okruh má délku kolem 10 km, vede po značených turistických trasách Klubu českých turistů. Výchozí a cílový bod trasy je u zastávky autobusu Rusava – kino, spoje sem jezdí z Holešova a z Bystřice pod Hostýnem. Parkování pro motoristy je v centru obce. Trasa na mapě:  https://mapy.cz/s/gacekatoha

 

Foto: Zdeněk Urbanovský, Martin Peterka.

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz