13.12.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 13.12.2023 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy připravuje několikrát ročně vzdělávací akce pro své partnery. Tentokrát uspořádala setkání ve Filmovém uzlu ve Zlíně. První den byl seminář určen turistickým cílům, účastníci byli seznámeni s výstupy právě dokončeného projektu Cestuj a poznávej Východní Moravu. Prohlédli si nové tiskoviny vydané v rámci projektu a měli prostor, aby se vzájemně seznámili. Tento projekt byl podpořen dotací z Národního programu cestovního ruchu. Následoval seminář zaměřený na využití umělé inteligence v oblasti cestovního ruchu.

Následující den se ve Filmovém uzlu sešli zástupci turistických informačních center. Obsah workshopu byl zaměřen konkrétně na využití moderních trendů a umělé inteligence pro potřeby turistických informačních center.

Školení byla organizována ve spolupráci s předním odborníkem na turismus Jaromírem Poláškem. Účastníci dostali příležitost nejen nasbírat nové poznatky, ale i navázat kontakty mezi sebou a diskutovat o tomto fenoménu, což bylo jedním z hlavních cílů akce. Součástí workshopu byla také prohlídka Filmového uzlu, kterou svým komentářem doprovodil kameraman a spolupracovník Karla Zemana, Zdeněk Krupa.

Jsem rád, že zástupci turistických cílů i turistických informačních center projevili o školení tak velký zájem a že je téma zaujalo. Je vidět, že svoji práci dělají s nadšením a mají zájem se dále vzdělávat a zvyšovat kvalitu svojí práce a služeb v cestovním ruchu. Postarat se o spokojenost turistů v našem regionu je naším společným cílem,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.

Kontakt: Petr Michalec, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, www.vychodni-morava.cz