24.03.2023

Konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou v Městském informačním Event centru ve Staré Městě u Uherského Hradiště uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přinesla kýžené ovoce. Poskytla totiž odborné pedagogické veřejnosti konkrétní návod, jak s dětmi metodicky pracovat při zprostředkovávání odkazu Velké Moravy a cyrilometodějské mise. Konference byla vyvrcholením projektu Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, který jako klíč pro popularizaci světa Velké Moravy použil písmo – hlaholici. Výstupem projektu je volně dostupný materiál ¬– pracovní a metodické listy „Cesta za písmem s Hlaholníčkem“ určený žákům od 9 let.

Zástupci sdružení na konferenci představili aktivity sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, a především výstupy přeshraničního projektu zaměřeného na tvůrčí spolupráci s žáky 1. stupně základní školy. Do projektu bylo zapojeno několik umělců – ak. soch. Daniel Ignác Trubač z Polešovic, ak. soch. Milan Opalka z Terchové a výtvarník Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom. Všichni absolvovali studijní cesty na Slovensku i Moravě, vedli pilotní tvůrčí workshopy na základních školách v Boršicích a Terchové.


Na základě nabytých zkušeností připravili pracovní a metodické listy pro využití na školách, ve volnočasových zařízeních či na tematických památkách. Oba materiály jsou přitom volně ke stažení, a sice v české i slovenské jazykové mutaci. Spolu s pedagogy se výtvarní umělci o své poznatky s účastníky konference rádi podělili. Hlaholníček je kreslená postavička, která děti provází pracovními listy a plněním řady tvůrčích úkolů a výzev. Jejím autorem je Jozef Vydrnák.

„Výstupy projektu považuji za velmi zdařilé. Pomáhají popularizovat odkaz soluňských bratrů mezi mladou generací. Moje poděkování patří všem partnerům projektu a zapojeným umělcům. Těší mě, že zpracované materiály nadchly pedagogy i pracovníky památek,“ uvedl Lubomír Traub, předseda pořádajícího sdružení a náměstek hejtmana Zlínského kraje.


Projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“ je spolufinancován Fondem malých projektů Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika a Zlínským krajem. Hlavním přeshraničním partnerem projektu je Miestne kultúrne stredisko Terchová. Partnerem konference bylo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které účastníkům akce zpřístupnilo Památník Velké Moravy a nové expozice v Cyrilometodějském centru.

 

Materiály jsou veřejnosti k dispozici ke stažení na: www.cyril-methodius.cz/cestazapismem

 

Další informace:

Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674