03.03.2023

Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

Zatímco Petr Zahradník naznačil další možný ekonomický vývoj a s ním související vývoj cestovního ruchu v evropském kontextu, Tomáš Kravka podal přehlednou informaci o změnách ve struktuře a preferencích návštěvníků. Příspěvek Evy Frindtové byl zaměřen především na marketing, současné komunikační nástroje a způsoby jejich vyhodnocování. Odpolední program tvořily panelové diskuse zástupců jednotlivých segmentů cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Provozovatelé ubytovacích zařízení i turistických cílů hodnotili rok 2022 a seznamovali plénum se svými plány pro nadcházející sezonu. O svých prioritách hovořili v další panelové diskusi také zástupci oblastních destinačních společností. 

„Ze závěrů konference vyplývá zcela jasný zájem všech účastníků nadále společně pracovat na dalším rozvoji cestovního ruchu ve Zlínském kraji, a to navzdory náročné a nejisté době. Což mě samozřejmě těší,“ hodnotí konferenci náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. Jak dodává, klíčem jsou efektivní profesionální postupy a zejména otevřená komunikace. „Úkolem Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy je vytvářet podmínky pro co nejužší spolupráci veřejného a soukromého sektoru i všech, kteří se podílejí na rozvoji v oblasti cestovního ruchu.“

„Konference cestovního ruchu má v tomto kraji mnohaletou tradici. Naším cílem je se k této tradici vrátit a otevřít tak širokou diskusi k vývoji cestovního ruchu v regionu, ale také k tvorbě turistické nabídky,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová. „Byla to vlastně velká porada kolegů v cestovním ruchu, jak společně naplníme naše smělé, avšak rozhodně ne nereálné cíle. Jde především o větší zájem nerezidentů včetně zahraničních návštěvníků o náš kraj, ale také o budování nabídky v duchu udržitelného cestovního ruchu.“

OCENĚNÉ POČINY C. R. 2019-2022: „NEJISTÉ SEZÓNĚ NAVZDORY!“

Počiny vzniklé v pandemické době, jež zasluhují naši pozornost a uznání, neboť rozšiřují dlouhodobě nabídku cílů cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Rádi je proto připomeneme:


2019

 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy udělila uznání za významný počin v cestovním ruchu:

-          Rekonstrukci Lázeňské kolonády v Luhačovicích;

-          Rekonstrukci Památníku Tomáše Bati ve Zlíně;

-          Nově vzniklé Zvukové mapě Luhačovic;

2020–2022

-          Rekonstrukci Hospodářského dvora v muzeu v přírodě v Rymicích, součásti Muzea Kroměřížska;

-          Rekonstrukci Libušína na Pustevnách;

-          Nově vzniklému multifunkčnímu centru Kapka Resort ve Lhotě u Vsetína;

-          Nově vzniklému Trezoru přírody v Horním Lidči;

-          Nově vzniklé expozici Člověk v krajině, krajina v lidech na Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, který je součástí Muzea regionu Valašsko;

-          Nově vzniklému Zlínskému architektonickému manuálu;

-          Dalšímu úspěšnému Rozvoji ZOO Zlín;

-          První části rekonstrukce rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích;

-          Nově vzniklému Muzeu mizející africké kultury Tjiwara ve VizovIcích;

-          Dalšímu úspěšnému rozvoji Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh známé též pod zkratkou BEVLAVA;

-          Nově vzniklému Cyrilometodějskému centru v rámci Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, součásti Slováckého muzea;

-          Dalšímu úspěšnému rozvoji Vinice starých odrůd v Archeoskanzenu Modrá;

-          Objevu a zpřístupnění středověké černé klášterní kuchyně na Velehradě;

-          Nově vzniklému produktu Procházky s tajenkou.