29.02.2024

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 29.2. 2024 Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2024 se uskutečnila v úterý 27. 2. 2024 v Otrokovické Besedě. Zúčastnilo se jí 140 odborníků z řad cestovního ruchu, zástupců organizací, představitelů měst a obcí, médií a korporátů. Nad konferencí převzali záštitu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. Mezi hlavní hostující řečníky patřili výkonný ředitel společnosti Kreia group Ondřej Špaček, vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček, viceprezident Evropského svazu lázní Martin Plachý nebo zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu Lucie Reitingerová. V průběhu konference představila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy čtyři významné novinky realizované v roce 2023 nebo připravované na rok 2024.

Konferenci společně zahájili náměstek člena vlády Jan Fluxa, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub a místostarosta hostitelského města Otrokovice Petr Ťopek. Odborný program zahájil svojí prezentací Ondřej Špaček, který naznačil ekonomický potenciál cestovního ruchu a genezi destinačních společností v rámci České republiky. Ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy představila její činnost a plány do dalších let. Petr Janeček se zaměřil na Zlínský kraj okem statistika a prezentoval statistická čísla v cestovním ruchu v kontextu minulých let a ostatních krajů. Lucie Reitingerová hovořila o aktuálních výzvách pro podnikatele v cestovním ruchu. Martin Plachý ve svém příspěvku zhodnotil význam lázeňství pro cestovní ruch. Eva Frindtová a Kateřina Valigurová z COT group představily nejnovější trendy na sociálních sítích a zastupující ředitelka oblastní DMO Zlínsko a Luhačovicko Jana Tkadlecová uvedla turistický produkt Baťův region.

„Průběh konference mě osobně utvrdil v pozitivním trendu vývoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Celkové nastavení spolupráce mezi všemi aktéry cestovního ruchu a mezioborová kooperace jsou ideálním podhoubím pro další rozvoj cestovního ruchu v našem regionu,“ hodnotí konferenci náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. „Úkolem Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy je nadále propojovat jednotlivé účastníky cestovního ruchu a zároveň vytvářet co nejlepší podmínky pro propagaci a růst naší turistické destinace tak, aby byla významným turistickým regionem v rámci České republiky,“ doplnil Lubomír Traub.

Konference cestovního ruchu představila nejen nové trendy a výzvy v oblasti cestovního ruchu, ale především svedla dohromady přímé účastníky cestovního ruchu, kteří tak mohli diskutovat nad řadou témat. Svým způsobem to bylo rozsáhlé celodenní rokování mezi aktéry cestovního ruchu působícími na různých úrovních a pozicích, kteří mají společný cíl - budování atraktivního turistického regionu.

Představené novinky v oblasti cestovního ruchu otevřené v roce 2023 nebo připravované na rok 2024

Ploština - ředitelka obchodního oddělení Silvie Lečíková shrnula první sezonu nové expozice Muzea Jihovýchodní Moravy - "Tragédie na Ploštině". Objekt expozice získal cenu v soutěži stavba roku Zlínského kraje 2023 v kategorii mimořádný celospolečenský přínos, forma představení a podoba ztvárnění expozice. Oválná budova se zelenou střechou je ponořena do šikmého svahu louky tak, aby co nejméně narušovala okolní krajinu. Expozice přibližuje tragédii bývalé pasekářské osady, která byla svědkem hrůzných činů 2. světové války. Dne 19. dubna 1945 byla osada vypálena.

Brána Pusteven - starosta Prostřední Bečvy Radim Galík představil novou budovu, která je skutečnou branou do Pusteven. Tato budova funguje jako zázemí pro turisty, informační centrum a místo setkávání. Architektonicky se jedná o kombinaci moderní futuristické budovy vytvořené z tradičních regionálních materiálů kombinující šindele a sklo.

Sluneční Lázně Luhačovice - ředitelka Slunečních Lázní Hana Felcmanová prezentovala obnovu
a zpřístupnění památkově chráněných objektů architekta Dušana Jurkoviče v areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích. Areál, který bude otevřen během letošního jara, vznikne muzejní expozice
o 3 návštěvních okruzích.

Klenotnice Velké Moravy - starosta obce Modrá Miroslav Kovařík představil nově budovanou expozici Klenotnice Velké Moravy v podzemí Archeoskanzenu Modrá, která bude zaměřena na prezentaci šperků a relikvií z dob Velké Moravy nejen na našem území, ale také z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Otevření je plánováno na červen letošního roku.

 

REPORTÁŽ Z KONFERENCE

Kontakt: Petr Michalec, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, www.vychodni-morava.cz