23.06.2021

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism otevřela druhé kolo příjmu žádostí o partnerství na kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventech, které mají silný potenciál pro cestovní ruch v České republice.

Agentura bude vybírat maximálně čtyři akce do kategorie Globální event a jednu do kategorie Série.
Spolupráce agentury CzechTourism na akcích probíhá formou nákupu mediálního prostoru a marketingového plnění spojeného s eventem, které využívá k podpoře cestovního ruchu a budování a propagaci značky Česká republika doma i v zahraničí. Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a možnost jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.
 
Žádat o partnerskou spolupráci je možné ZDE v termínu od 22. 6. 2021 od 18:00 hodin do 3. 7. 2021 do 18:00 hodin. Hlásit se mohou pouze subjekty, které se nepřihlásily v prvním kole příjmu žádostí.
 
Agentura CzechTourism vyzývá žadatele, aby si řádně přečetli metodiku hodnocení, kde jsou popsány priority spolupráce, cíle a požadované formy spolupráce. Počet vybíraných eventů a systém hodnocení, maximálních alokací a jejich výpočet je popsán taktéž v metodice dostupné ZDE.
 
Kontaktní osoba: Lukáš Bajer, bajer@czechtourism.cz