12.05.2023

ZLÍN / SOLUŇ, 12. 5. 2023 Rozvoj Cyrilometodějské stezky byl předmětem jednání zástupců Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v řeckém městě Soluň ve dnech 3.–4. května. Na tamní radnici se konalo poprvé setkání členů, partnerů a příznivců Cyrilometodějské stezky. Účastníci se sjeli z Česka, Slovenska, Bulharska a Řecka, další se připojili online. Za řeckou stranu se jednání zúčastnily náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni, ředitelka Centra historie Soluně Maria Tatagia a zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

„Letos si připomínáme 1160 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, a proto jsme uvítali pozvání města k uspořádání pravidelného setkání členů právě zde, v rodišti slovanských věrozvěstů. S paní náměstkyní Karagianni, která nás vřele přivítala, jsme diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti značení trasy ve městě. Město bylo založeno již ve 4. století před naším letopočtem a je zde mnoho významných památek týkajících se byzantské éry, ve které žili i Konstantin s Metodějem. Nachází se zde ale i řada novodobých památek, jako například právě kostel sv. Cyril a Metoděje v blízkosti pobřežní promenády. Hovořili jsme nejen o podpoře turismu, ale i o dalších tématech k možné budoucí spolupráci. Město chystá letos v listopadu také studentskou konferenci, kam zve žáky škol z oblasti působení Cyrilometodějské stezky,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda sdružení Lubomír Traub. „Osobní jednání velmi pomáhá prohlubovat vzájemné kontakty a spolupráci. V této době je obzvláště třeba si cyrilometodějské dědictví připomínat. Znovuobjevovat a šířit jejich poselství je úkol nás všech ve sdružení,“ uvedla ředitelka Centra historie Soluně Maria Tatagia.

Vedle jednání valné hromady bylo na programu i přivítání motocyklových poutníků ze Slovenska. Na svých strojích ve dnech 28. 4. – 9. 5. absolvovali celkem 3500 km po stopách sv. Cyrila a Metoděje, a to skrz devět evropských států. Svojí expedicí chtějí inspirovat další motocyklisty k objevování cyrilometodějského dědictví, které, jak věří, spojuje lidi mnoha národů a vyznání.


Další cyrilometodějskou poutí spojenou s druhým největším řeckým městem bude cyklopouť Soluň–Velehrad pořádaná Orlem Uherský Brod.

„Představitelé radnice srdečně přivítali a pohostili motocyklisty z Nitranského kraje. Chystají se také pozdravit moravské cyklisty. Ti budou 18. června vyjíždět ze Soluně na svojí cyklopouť směrem na Velehrad. Jak bylo v Soluni řečeno, Cyrilometodějská stezka je nejen příležitostí pro turismus, ale také připomíná naše společné kulturní kořeny a základy evropské civilizace, proto je pro město významná,“ dodala ředitelka sdružení Zuzana Vojtová.


Město připravilo pro účastníky jednání také prohlídku hlavních římských a byzantských památek v centru města jako jsou Římské forum (Roman Agora), Galeriův vítězný oblouk nebo hlavní soluňské chrámy sv. Demetria (Agios Dimitrios) a sv. Sofie (Agia Sofia).

 

Cyrilometodějská stezka, která se zaměřuje na slovanské kulturní dědictví, je jednou ze 48 kulturních stezek certifikovaných Radou Evropy (v roce 2021). Sdružení rozvíjející tuto trasu, které bylo založeno před deseti lety, má v současné době 24 členů z České republiky, Slovenska, Bulharska, Řecka, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Svou činností propaguje živé cyrilometodějské dědictví a hodnoty založené na respektu a dialogu mezi lidmi různých kultur a vyznání.

 

Další informace:

Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674