26.04.2023

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje uskutečňuje valnou hromadu svých členů v řeckém přístavním městě Soluň dne 4. 5. 2023, a to za účasti svých členů, partnerů i příznivců. Město Soluň je členem mezinárodního sdružení EKSCM od roku 2015 a setkání jeho členů hostí letos poprvé. Soluň přivítá zástupce členů z Česka, Slovenska i Bulharska. Za řeckou stranu se jednání zúčastní např. náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni či zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

„V jubilejním roce, kdy si připomínáme 1160 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, jsme se rozhodli využít pozvání města k uspořádání pravidelného setkání právě zde, v rodišti našich věrozvěstů. Přestože město Soluň projekt Cyrilometodějské stezky dlouhodobě podporuje, v samotné aglomeraci není stezka mezi obyvateli příliš známá ani jakkoli značená. To bychom chtěli změnit. Spolupráce zatím probíhala především na odborné bázi, a to s Aristotelovou univerzitou. Proto si velmi ceníme vstřícnosti radnice Soluně spolupráci zintenzivnit,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda sdružení Lubomír Traub.

Vedle jednání valné hromady je na programu i přivítání motocyklových poutníků ze Slovenska, kteří v pátek 28. 4. vyrážejí na desetidenní jízdu proti proudu putování soluňských bratří přes 8 států. Celkem na svých strojích absolvují 3000 km. Pouť zahájili symbolicky na Nitranském hradě, v sídle nitranského biskupa Viliama Judáka, který jim požehnal na cestu.

Další cyrilometodějskou poutí spojenou s druhým největším řeckým městem bude cyklopouť Soluň–Velehrad pořádaná Orlem Uherský Brod ve dnech 16. 6. – 4. 7.

„Tyto poutě jsou důkazem, že Cyrilometodějské stezka je otevřená všem, kdo chtějí poznávat kořeny slovanské kultury spojené s živým odkazem Konstantina a Metoděje. Někdo preferuje rychlá kola, někdo šetrné cestování vlakem, na kole nebo pěšky. Letos připravujeme i dvě pěší poutě, a sice Středočeským krajem z Levého Hradce přes Prahu do Kácova koncem července a ze Zašové přes česko-slovenskou státní hranici do Terchové začátkem září. Všem, kteří se vydávají na cyrilometodějské trasy, ať už značené, nebo nové, přejeme šťastné putování,“ dodala ředitelka sdružení Zuzana Vojtová.

Cyrilometodějská stezka, která se zaměřuje na slovanské kulturní dědictví, je jednou ze 48 kulturních stezek certifikovaných Radou Evropy (v roce 2021). Sdružení rozvíjející tuto trasu, které bylo založeno před deseti lety, má v současné době 24 členů z České republiky, Slovenska, Bulharska, Řecka, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Svou činností propaguje živé cyrilometodějské dědictví a hodnoty založené na respektu a dialogu mezi lidmi různých kultur a vyznání.

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM), Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a města Soluň.

ZLÍN / SOLUŇ, 26. 4. 2023

 

 

Další informace:

Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674