11.03.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Mimořádná opatření, která v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě přijala vláda, zasáhla i do fungování většiny turistických cílů. Přinášíme aktuální informaci o tom, které hojně navštěvované objekty jsou uzavřeny, současně i výběr těch, které lze (byť s malými omezeními) nadále navštívit.

Provoz řady turistických cílů na Východní Moravě zcela nebo částečně omezen. Týká se to všech objektů, které jsou ve správě Národního kulturního ústavu, resp. Ministerstva kultury. Ty jsou až do odvolání uzavřeny a zahájení letní návštěvnické sezony je odloženo na neurčito. Na Východní Moravě se to týká hradu Buchlova, zámků v Buchlovicích a Vizovicích, ale také Květné zahrady v Kroměříži či všech areálů Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Obec Horní Lideč přerušila provoz Česko-slovenského mechanického betlému včetně turistického informačního centra.

Uzavřen je Akvapark Uherské Hradiště, Akvapark Delfín v Uherském Brodě se rozhodl pro regulaci návštěvnosti tak, aby byl dodržen limit návštěvnosti do100 osob. Uzavřen je Krytý bazén ve Valašském Meziříčí a také Městské lázně ve Zlíně.

Kromě Městských lázní město Zlín uzavřelo Městské divadlo, Památník Tomáše Bati a kulturní institut Alternativa. Naopak pro návštěvníky zůstává nadále otevřen areál Zoo Zlín.  „V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady města Zlína bude pro veřejnost uzavřena tropická hala Yucatan a expozice Zátoka rejnoků, zajistíme častější úklid a dezinfekci návštěvnicky exponovaných míst. V provozu zůstávají všechny restaurace v areálu zoo“, uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Podzámecká zahrada v Kroměříži, která je nyní ve správě Arcibiskupství olomouckého, zůstává pro veřejnost také otevřena. Arcibiskupský zámek zahájí sezonu v souladu s opatřeními vlády, v případě nutnosti odloží realizaci plánovaných akcí.  

V provozu zůstává také KOVOZOO ve Starém Městě, areál Živá voda v Modré u Velehradu a pro objednané skupiny i Archeoskanzen Modrá. „Charakter expozice Živá voda nevytváří předpoklad toho, že by se zde koncentrovaly velké skupiny lidí. Archeoskanzen je v tuto dobu otevřen pouze pro objednané skupiny, zde si jejich velikost ohlídáme. Ale rušíme veškeré společenské a kulturní akce v obci“, říká Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.

V provozu zůstávají expozice muzejí, která jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, tj. Muzeum regionu Valašsko, Muzeum jihovýchodní Moravy, Slovácké muzeum a Muzeum Kroměřížska.

Dá se očekávat, že provozovatelé objektů, v nichž je předpoklad koncentrace většího počtu osob, budu zvažovat další opatření zaměřená k ochraně obyvatel před epidemií koronaviru, proto doporučujeme ověřovat si informace přímo u provozovatelů. Totéž se týká plánovaných akcí.  

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz