13.11.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 13. 11. 2023 V prvních dvou kvartálech letošního roku byl počet návštěvníků Zlínského kraje vyšší než v roce 2022. A nejinak tomu bylo dle Českého statistického úřadu i ve 3. čtvrtletí, kdy počet hostů vystoupal až na číslo 323 295 a byl tak o 8 000 vyšší než v předchozím roce 2022, a dokonce o více než 21 000 vyšší než v předcovidovém roce 2019, což znamená 7% nárůst. Domácích turistů přibylo oproti stejnému období roku 2019 o téměř 10 %.

V návaznosti na nárůst počtu návštěvníků stoupl také počet přenocování. Oproti 3. kvartálu 2022 vzrostl o 20 000 a v porovnání s rokem 2019 dokonce o téměř 49 000 na 963 839 hostů. Průměrná délka přenocování se ve sledovaném období dostala na republikově nadprůměrné číslo 2,98 (průměr v ČR byl 2,73), a to i díky lázeňským pobytům v Luhačovicích.

Těší mě, že návštěvnost Zlínského kraje každým rokem stoupá a již překonává předcovidová čísla
z roku 2019,“
říká náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub a dodává:Zlínský kraj je region s velmi pestrou a bohatou turistickou nabídkou. Příběh baťovského Zlína, památky UNESCO
v Kroměříži nebo nejkrásnější moravské Lázně Luhačovice a mnoho dalších jsou velkými lákadly. Růstu návštěvnosti Zlínského kraje však také pomáhá konání významných akcí jako Barum Rally nebo Zlín Film Festival, které každoročně přilákají desítky tisíc návštěvníků, ale také podnikatelé v cestovním ruchu a službách, kteří neustále zdokonalují a vylepšují své nabídky. “

 

Mezi turistickými cíli výrazné zvýšení návštěvnosti zaregistrovala například Květná zahrada v Kroměříži, kde je po 3. čtvrtletí zaznamenán o 4 000 vyšší počet turistů (90 800) než za celý minulý rok. Dalším příkladem výrazného přírůstku návštěvníků v roce 2023 je hrad Buchlov, kde je v porovnání s rokem 2022 zvýšení o více než 9 000, tedy 56 139 návštěvníků, a to ještě budou připočítávány statistické údaje za říjen, kdy byl hrad také přístupný veřejnosti. Další posun v návštěvnosti zaznamenal také turisticky exponovaný cíl Živá voda Modrá, kam v prvních třech čtvrtletích letošního roku zavítalo téměř 138 000 návštěvníků. Ve stejném období loňského roku to bylo 132 496 návštěvníků.

Kontakt: Petr Michalec, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, www.vychodni-morava.cz