31.05.2023

Tisková zpráva z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj / Zlín, 30. 5. 2023 V uplynulých dnech zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 1. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vede skvěle – počty návštěvníků rostou. Do kraje zavítalo od ledna do března roku 2023 bezmála 130.000 návštěvníků, o 13% více než za stejné období o rok dříve. V průměru zde strávili téměř 2-3 noci, v oblibě byly zejména víkendové pobyty. Celkem se jednalo (po zaokrouhlení) o 350.000 přenocování, což je meziročně nárůst o 5 %.

„Největší radost máme z nárůstu návštěv ze zahraničí. Je jich o celých 65 % více než ve stejném období před rokem, současně je nutné říci, že je pro nás enormně důležitá přítomnost i spokojenost návštěvníků domácích,“ komentuje výsledky náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub a dodává: „Turistických cílů v našem kraj neustále přibývá, také úroveň služeb roste, a to díky podnikatelům zapojených do cestovního ruchu ve všech oborech. Zlínskému kraji na cestovním ruchu velmi záleží a podporuje jej mnoha způsoby, nárůst počtu návštěvníků je naplněním dlouhodobých cílů.“

„Posíleni informacemi o úspěšném prvním čtvrtletí očekáváme skvělou i letní sezónu. Zúročí se spolupráce mnoha subjektů tvořících mimořádně pestrou nabídku cestovního ruchu ve Zlínském kraji,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová. Dobrá kooperace je podle ní základem úspěchu. Jak dodává, činnost Centrály se aktuálně zaměřuje mimo jiné na marketingovou podporu čerstvých novinek mezi turistickými cíli na Východní Moravě.

 

Kontakt: Martin Pášma, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, +420 778 047 541, www.vychodni-morava.cz