10.08.2021

VÝCHODNÍ MORAVA – Cestovní ruch zažil za poslední rok nelehké časy. Podle údajů vydaných Českým statistickým úřadem krize vyvolaná opatřeními proti šíření nemoci COVID zřejmě částečně pominula a vedla již k postupnému zvedání počtu hostů a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v celé ČR, včetně Zlínského kraje. Návštěvnost Zlínského kraje se dostává do kladných čísel, ale předcovidové úrovně v roce 2019 dosaženo zatím nebylo ani z poloviny.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku navštívilo Východní Moravu a současně se zde v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 89,6 tisíce hostů, tedy o 33,3 tisíce více než za stejné období roku předchozího. Meziroční nárůst představoval 59,0 %. Takto výrazný přírůstek byl způsoben nárůstem zahraničních návštěvníků o 116,9 % a současně návštěvníků domácích o 55,7 %. Z celkového počtu 89.644 hostů bylo 6,6 tisíc ze zahraničí. Počet přenocování vzrostl o 105,9 tisíce na 282,0 tisíce, což činí nárůst 60,2 %.

Hosté z tuzemska, tzv. rezidenti, představovali 92,6 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tedy 83,0 tisíc osob. Meziročně jejich počet vzrostl o 29,7 tisíc osob. Hosté ze zahraničí, tzv. nerezidenti, představovali 7,4 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tj. 6,6 tisíc osob, což je meziroční nárůst o 3,6 tisíc osob.

Uvedené hodnoty za II. čtvrtletí 2021 dokazují, že cestovní ruch v celé České republice začal postupně ožívat ve druhém kvartálu. „Procentuální nárůst návštěvnosti ve srovnání s rokem 2020 zní velmi uspokojivě. Srovnáváme ale období, které je silně ovlivněno protipademickými opatřeními. Přestože cestovní ruch roste, musím konstatovat, že je toto hospodářské odvětví stále pandemií velmi negativně postiženo. Návštěvnost se zdaleka nepřibližuje číslům, které tato oblast vykazovala do roku 2019. Určitě se situace bude lépe hodnotit až po uveřejněných statistikách za třetí kvartál, ale i tak stále trvající nejistota bude výsledky nadále ovlivňovat. Změnilo se složení návštěvníků, změnilo se rovněž i jejich chování a jejich způsob plánování. Místa, která bojovala s overturismem (s přetlakem turistů), žijí poměrně poklidným životem, zatímco se turisté přemístili do jiných lokalit – především do přírody. Věřme, že se situace co nejdříve opět stabilizuje a do cestovního ruchu se vrátí stabilita a jistota.“ komentovala statistické údaje Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Statistiky stávající trend, že do regionu Východní Moravy přijíždějí především čeští turisté. Za druhé čtvrtletí jich přijelo celkem 83.037, což bylo o více než 71 tisíc než v první kvartále. Postupně se zvedá také počet zahraničních hostů, kterých přijelo ve druhém kvartále třikrát více než na počátku letošního roku. Tuzemští hosté obsazují nejvíce lázeňské resorty na Luhačovicku, wellness a pobytové resorty na Valašsku nebo vyhledávají především pobyty v přírodě. Ve třetím kvartálu budou podle provozovatelů pravděpodobně čísla opět stoupat, neboť většina hromadných ubytovacích zařízení hlásí téměř plnou obsazenost až do podzimu.

Českou republiku během prvního pololetí roku 2021 navštívilo 1,9 mil. hostů, z toho 1,6 mil. rezidentů a 286,2 tis. nerezidentů. Nejvíce hostů, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, navštívilo Prahu (334,5 tis.). Následoval kraj Jihomoravský (218,3 tis. hostů) a Jihočeský (167,1 tis. hostů). Do Zlínského kraje od počátku roku přijelo 103,5 tisíce hostů, z toho bylo 8,6 tisíce cizinců a 94,8 tisíce tuzemských hostů.

„Společně s destinačními managementy všech oblastí Východní Moravy, ubytovateli i s vedením Zlínského kraje hledáme cesty, jak postupně cestovní ruch v regionech navrátit zpět do kladných čísel, aby ztráty byly co nejmenší. Východní Moravu představujeme jako dovolenkovou destinaci, kde si lidé užijí odpočinek, relaxaci nebo volný čas stráví aktivně v krásné přírodě. Se zviditelněním regionu nám velmi pomáhají tradiční akce, které neodmyslitelně patří k Východní Moravě či Zlínskému kraji, jako například Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Zlín Film Festival, jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín nebo Slovácké slavnosti vína a otevřených památek,“ doplnila Zuzana Vojtová.

  

Kontakt: Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka CCRVM, zuzana.vojtova@vychodni-morava.cz, +420 577 043 900, www.ccrvm.cz