06.06.2024

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) ZLÍN, ŘÍM 6. 6. 2024 Představitelé Zlínského kraje jednali v čele s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem v minulém týdnu o Cyrilometodějské stezce v Římě. Stezka byla prezentována za podpory europoslankyně Martiny Dlabajové a velvyslance České republiky při Svatém stolci J. E. Václava Kolaji dalším deseti zástupcům velvyslanectví při Svatém stolci.

Jednání svou přítomností podpořil i velvyslanec České republiky v Itálii J. E. Jan Kohout.

„Po audienci u papeže Františka na Svatopetrském náměstí jsme absolvovali prezentaci před zástupci velvyslanectví při Svatém stolci těchto zemí – Slovenska, Polska, Rakouska, Bulharska, Rumunska, Řecka, Severní Makedonie, Srbska, Černé Hory a Chorvatska. Někteří z nich okamžitě projevili zájem o další prezentace v jejich zemích a vyjádřili zájem o spolupráci,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Jednání, které se uskutečnilo v Centru Velehrad, se účastnil také Mons. Maurizio Bravi, stálý představitel Svatého stolce u Světové turistické organizace. O aktivity sdružení se živě zajímal.

Delegace navštívila také náměstka primátora Metropolitního města Řím Pierluigiho Sannu, který podporuje Cyrilometodějskou stezku na území města jako konkrétní formu spolupráce v cestovním ruchu.  Řím má totiž se Zlínským krajem podepsanou dohodu o spolupráci a stal se také novým členem sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Dochází tak k mimořádnému posílení významu Cyrilometodějské stezky.

„O navázaní vztahů a úzkou spolupráci s představiteli Metropolitního města Řím jsme usilovali společně s českými velvyslanectvími při Svatém stolci a v Itálii několik let. Nyní se naše snaha naplnila a od 1. června se stal Řím společně s městem Aquileia a polskou Akademií Supraska oficiálním členem. Pro Cyrilometodějskou stezku je to zcela mimořádný úspěch,“ uvedl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj, územní plánování, dotace a cestovní ruch.

Na území Říma a Vatikánu se nachází baziliky přímo spojené s pobytem sv. Cyrila a Metoděje v Římě – bazilika sv. Praxedy (Santa Prassede), bazilika sv. Klimenta (San Clemente) a bazilika Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore). Na baziliku sv. Praxedy bylo nedávno umístěno také označení Cyrilometodějské stezky. V bazilice je navíc k dispozici informační materiál o Cyrilometodějské stezce s odkazem na webový portál www.cyril-methodius.eu.  

Rok 2025 bude pro Řím výjimečný – v tomto jubilejním křesťanském roce tam budou mířit miliony poutníků a návštěvníků. Řím již v loňském roce navštívil rekordní počet turistů (49,2 mil.), v letošním roce a zejména v příštím „Svatém roce“ se očekává ještě větší návštěvnost. Bazilika sv. Praxedy leží v blízkosti papežské baziliky Santa Maria Maggiore, a patří k nejnavštěvovanějším římským církevním památkám. S představenými všech tří bazilik je rozjednána spolupráce na konkrétních formách prezentace Cyrilometodějské stezky.

V současné době jsou do sdružení EKSCM zapojeni členové z 10 evropských zemí. Vstup Metropolitního města Říma a spolupráce s tamními bazilikami je významným krokem pro všechny zapojené členy i spolupracující partnery.

 

Zpracovala:

Ing. Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín www.cyril-methodius.eu