11.11.2021

V pátek 12. listopadu 2021 se v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude konat už devátý ročník mezinárodní konference OBUV V HISTORII | SHOES IN HISTORY, na níž se sejdou odborníci z nejrůznějších oborů, aby představili své poznatky z historie i současnosti obuvnictví.

Hlavním organizátorem je kurátor muzejní sbírky obuvi Michal Heinrich. „Poprvé se konference konala v roce 1994, v době, kdy ještě měla výroba obuvi v České republice výsadní postavení, a kdy Zlín byl městem ševců,“ říká. „Myšlenka tehdejší kurátorky Miroslavy Štýbrové a Petra Hlaváčka z Univerzity Tomáše Bati se tak setkala se značným ohlasem napříč obory. S ohledem na dramatický vývoj obuvnického a kožedělného průmyslu v posledních dekádách se dnes nacházíme v poněkud jiné situaci.“

Přesto se konferenci daří udržet v povědomí odborné veřejnosti, a to díky nadšencům z oboru nejen doma, ale i zahraničí. Naposledy, tedy v roce 2018, se konference konala vůbec poprvé mimo Českou republiku a hostitelské role se skvěle ujal belgický Izegem, partnerské město Zlína s bohatou obuvnickou historií. Letos se tedy konference navrací do místa svého vzniku a zve na ročník, jenž se odehraje ve znamení několika změn.

Tou první je skutečnost, že oficiálním jednacím jazykem je vůbec poprvé angličtina. Inspirací k tomuto kroku byla právě belgická zkušenost, která ukázala, jak tento krok může dramaticky zvýšit dosah akce. Za zmínku stojí jistě i nové logo, které po více než 20 letech nahradilo již zastaralé logo původní.

Druhou změnou je užší provázání s konferencí ODĚV V HISTORII, která se koná hned v sobotu 13. 11. „Věřím, že organizátorům i účastníkům se zájmem o takto blízká témata nabídne toto uspořádání mnohem větší komfort, než tomu bylo v předchozích letech,“ uvedla radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová a dodala: “Pokud vím, v tuto chvíli přislíbili účast zájemci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Belgie a Nizozemska, takže konference zjevně drží dosavadní trend bohatého mezinárodního zastoupení.“

IX. ročník konference OBUV V HISTORII bude také první, který proběhne nejen prezenční, ale také online formou. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně tak reaguje nejen současný nástup moderních komunikačních technologií, ale také na zhoršující se covidovou situaci, která odrazuje některé hosty od cestování. I tak pořadatelé věří, že letošní ročník důstojně naváže na ty předchozí a pomůže tak udržet Zlín na mapě obuvnického světa.

Podrobnosti k programu obou konferencí najdou zájemci na webu muzea:  https://1url.cz/HKhHN. Výstupem z obou konferencí budou navíc samostatné sborníky.

 

Oficiální tisková zpráva Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Kontakt: Ing. Silvie Lečíková, vedoucí obchodního oddělení MJVM Zlín, www.muzeum-zlin.cz, tel.: 573 032 326 | 734 769 971, e-mail: silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz