12.02.2021

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Dnešní tip na výlet směřujeme do Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova na Kroměřížsku.

Osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka není potřebné představovat. Profesor Masaryk i se svou rodinou rád pobýval v Bystřici pod Hostýnem a Chvalčově a strávil v okolí bájného Hostýna řadu měsíců. To byl mj. jeden z motivů k vybudování naučné stezky nazvané Chodník Masarykových. Ta je vedena z Bystřice pod Hostýnem, prochází přes park Zahájené do Chvalčova, kde stojí domek, ve kterém Masarykovi často pobývali. Trasa naučné stezky směřuje na vrch Kozinec a vrací se do údolí říčky Bystřičky. Závěr trasy pak vede k chatě Švajgrovka ležící na úbočí Hostýna. To jí místo, kde se T.G. Masaryk setkával s přáteli.  Trasa naučné stezky je značena modrým kolečkem, pečuje o ni obec Chvalčov.

S ohledem na sněhovou pokrývku a schůdnost pro zimní vycházku doporučujeme zkrácenou, necelých 6 km dlouhou trasu, která, zjednodušeně řečeno, sleduje tok Bystřičky a vyhýbá se zledovatělým stezkám a zasněženým loukám Kozince i stoupání ke Švajgrovce. I tak je výlet doplněný informačními tabulemi zajímavý. 

Chvalčov - studánka, foto DMO Kroměřížsko

Chvalčov - studánka, foto DMO Kroměřížsko

Vyrazíme z centra Bystřice pod Hostýnem od zdejšího zámku (resp. z parkoviště u kostela sv. Jiljí) a vydáme se ulicí Kamenec proti proudu Bystřičky do městského parku Zahájené. Parkem projdeme podle značení naučné stezky (modré kolečko) až k fotbalovému hřišti. Zde naučnou stezku opustíme a pokračujeme po žlutě značené turistické trase. Té se držíme až ke kapli v ulici Dědina, za kterou odbočíme do ulice Pod Dubinou. To jsme zpět na trase naučné stezky, která nás zavede k hotelu Říka na okraji Chvalčova. Zde vstupujeme do lesa a podél toku Bystřičky souběžně se žlutým turistickým značením míříme k rozcestí U revíru. Tady jsme v cíli výletu, máme v nohách cca 5,5 km a můžeme se rozhodnout k návratu pěšky, nebo autobusem – zastávka je nedaleko.

Zámek Bystřice pod Hostýnem, foto DMO Kroměřížsko

Zámek Bystřice pod Hostýnem, foto DMO Kroměřížsko

Výlet je veden pro dobře schůdných cestách, zvládnete jej i s většími dětmi.  Pro případné pokračování k chatě Švajgrovka se připravte na cca 1,5 km stoupání.  

Pozn: Nedoporučujeme pro aktuální omezenou schůdnost výstup z rozcestí U revíru na Hostýn!     

Trasa výletu v mapě: https://mapy.cz/s/locunubugo

Aktuální fotografie poskytlo Kroměřížsko, sdružení pro cestovní ruch

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, tiskový mluvčí CCRVM, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz

Bc. Alena Horáková, manažer destinace Kroměřížsko, T: 720 937 488, kromerizsko@mesto-kromeriz.cz