24.06.2022

Dolňácké slavnosti písní a tanců, jedinečný festival slováckých zvyků a kultury, začínají v Hluku ve čtvrtek 30. 6. a potrvají do pondělí 4. 7. 2022. Jejich součástí bude též legendární Jízda králů, starobylý národopisný zvyk zapsaný na listinu světového dědictví UNESCO. Uskuteční se v neděli 3. 7. od brzkých ranních hodin. Hlucká Jízda králů je tak druhou ze tří, jež můžete letos vidět.

„Jako královský by se mohl nazvat letošní rok,“ vysvětluje ředitelka Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová, „jednou za šest let se konají v jednom roce všechny tři jízdy králů: vlčnovská, hlucká a kunovská. Tuto letošní trojí vzácnost bychom podle těchto pravidel měli v jeden rok vidět opět až v létě 2028.“

Dolňácké slavnosti písní a tanců pořádané v Hluku jednou za tři roky se sedmdesátiletou tradicí probíhají souběžně s každoročním Slováckým festivalem dechových hudeb. Jsou neodmyslitelně spojeny nejen s Jízdou králů, ale rovněž s národními kroji. V době konání slavností žije celý Hluk několikadenním programem komponovaným pro široký okruh milovníků zpěvu, tance, dechovky, dobrého jídla, pití. Je to překrásná oslava slováckého živlu: folklóru a kultury. Hluk je sice spíše mladším slováckým městem, ale jeho historie je i tak přebohatá a sahající nejméně do 13. století.

Naprosto unikátní jízdu zdobného, barvami překypujícího průvodu, v němž maskován v ženském kroji jede i mladičký mlčící král, těžko s jakýmkoli zvykem či obřadem srovnávat. Tato nádherná podívaná reflektuje jednu z historických událostí, kdy skutečný král musel v převleku vyváznout z nebezpečné situace. Otázkou je, který. V této souvislosti se jako o předobrazu mluví o tajemném zmizení Svatopluka II. po tristní bitvě u Bratislavy v roce 907, o nenápadném návratu krále Václava z braniborského zajetí roku 1283 či krajově nejbližší a snad nejpravděpodobnější inspiraci: útěku krále Matyáše Korvína po prohrané bitvě u Uherského Brodu léta Páně 1469. Výklady odborníků se však různí.

Jako první je v kalendáři vlčnovská, ta již se uskutečnila na konci května. Druhá v pořadí je hlucká konaná v rámci Dolňáckých slavností, a konečně kunovská je v plánu (z důvodu opravy silnice) až v srpnu. Jízda králů byla vděčným tématem obrazů Joži Úprky. Galerie jeho děl se nachází v Jezuitské koleji na centrálním Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.