19.10.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, 19. 10. 2023 V úterý 24. října se vydají radní Zlínského kraje spolu s olomouckým biskupem Nuzíkem na Cyrilometodějskou stezku vedoucí z Bunče na Velehrad.

„Společným putování chceme ukázat, že pro nás i Arcibiskupství olomoucké je projekt Cyrilometodějské stezky strategicky významný. Otevírá nám dveře pro spolupráci a partnerství v celé Evropě. Uvědomujeme si, že v centru značených tras v oblasti Velehradu, má mimořádný potenciál a jsou zde potřeba kvalitní služby i doprovodná infrastruktura. Záleží nám také na dobré komunikaci a vztazích s místními, často patrioty – ať už jsou to představitelé obcí, farností, památek či podnikatelské sféry,“ řekl předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. 

Trasa o délce asi 13 km vedoucí převážně chřibskými lesy spojuje tyto památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích, prehistorický kámen, tzv. Králův stůl, dřevěnou rozhlednu nad Modrou, národní kulturní památku – archeologickou lokalitu Na Díle v Modré, u níž stojí hypotetická replika kostela sv. Jana Křtitele, Archeoskanzen Modrá prezentující někdejší velkomoravský života poutní areál Velehrad, kterému vévodí barokně přestavěná bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s románskými základy. 

Putování také připomíná několik letošních výročí. „Jednak uplynulo 100 let od úmrtí významného olomouckého arcibiskupa pohřbeného na Velehradě – Antonína Cyrila Stojana, a také 1160 let od příchodu Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,“ řekl biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor Olomoucké arcidiecéze, který se vydá na putování s krajskými radními.

Letos v srpnu uplynulo 10 let od založení sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, které se věnuje například značení cyrilometodějských tras v terénu ve spolupráci s Klubem českých turistů. Všechny cyrilometodějské trasy v Česku, kterých je celkem asi 900 km, končí právě na Velehradě. V r. 2021 se sdružení podařilo zapsat Cyrilometodějskou stezku mezi Kulturní stezky Rady Evropy a to jako první stezce, která má své sídlo v České republice. Tento zápis se svým významem rovná snad jen zápisu do UNESCO.

Program:

9:00 – 9:30 hod Zahájení Lesní penzion Bunč

9:30 – 11:00 Bunč – Jankovice, prohlídka kostela Nanebevzetí panny Marie a opravených věžních hodin

11:30 – 12:30 Jankovice – Králův stůl

12:30 – 13:30 Králův stůl – rozhledna Modrá

13:30 – 14:00 Rozhledna Modrá – archeologická lokalita Na Díle a replika kostela sv. Jana Křtitele – Archeoskanzen Modrá

14:00 – 14:40 Klenotnice v Archeoskanzenu

14:40 – 15:00 Modrá – Velehrad po Poutní cestě růžence

15:00 – 16:30 Poutní místo Velehrad

                                                                                                                               

Informace o trase: Bunč - Velehrad - Cyril and Methodius Route - Cultural Route of the Council of Europe (cyril-methodius.cz)