03.10.2022

Výzva Ministerstva pro Místní rozvoj ČR - národní dotace

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. Záměry by měly být přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Poskytovaná výše dotace je maximálně do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Realizace akce je možná do konce 11/2023. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.

Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 01. 10. 2021 – 17. 12. 2021.
Žádosti je třeba podat (elektronicky přes aplikaci DIS ZAD a do datové schránky MMR) nejpozději do 17.12.2021, 12:00 hod.
Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

 

VÍCE INFORMACÍ TADY