16.09.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Návštěvníci 60. ročníku Zlín Film Festivalu ve Zlíně či akce „Naše obec, naše radost“, která se uskutečnila v Luhačovicích, se mohli seznámit s turistickou nabídkou Zlínského kraje. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, kterou Zlínský kraj založil k propagaci svého území na poli cestovního ruchu, měla na obou akcích expozici s nabídkou reprezentující celý region.

V průběhu 60. ročníku Zlín Film Festivalu vytvořila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy s Filmovým uzlem Zlín společnou expozici, která byla návštěvníkům k dispozici v průběhu tří festivalových dnů ve festivalové uličce v blízkosti náměstí Práce. V nabídce byly zajímavé turistické mapy, turistický průvodce a další tiskoviny určené pro turistiku na Východní Moravě. Filmový uzel se postaral o ukázky animování filmů, atraktivitu stánku a pozornost kolemjdoucích zvýšily ukázky práce mistra řezbáře Pavla Hutěčky a hudební produkce mladých hudebních talentů. Na akordeony hráli Martin Kot a Viktor Stocker, kytarové vystoupení a zpěv obstaralo duo Veronika Otépková s Lucií Juráskovou.

„V důsledku koronavirové krize jsme v první polovině roku přišli o účast na několika veletrzích. Dlouhodobě se aktivně staráme o to, aby se turistická nabídka celého kraje dostala co nejblíže k potenciálním hostům. V průběhu Zlín Film Festivalu zde byla řada návštěvníků nejen ze Zlínského kraje, ale prakticky z celé České republiky, proto jsme měli k dispozici nejen tiskoviny, ale také jsme poskytovali odborné poradenství pro turistiku a cestování po celé destinaci Východní Morava. Velmi nás potěšila také návštěva generálního konzula Ruské federace v Brně pana Alexandra Kalačeva, který se živě zajímal o turistické atraktivity našeho kraje“, hodnotí účast na Zlín Film Festivalu ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petra Psotková.

K propagaci Zlínského kraje využila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy také akci „Naše obec, naše radost“, která se uskutečnila v neděli 13. září v Luhačovicích. Ta byla koncipována jako ukázka toho nejlepšího, co nabízí Zlínsko a Luhačovicko. Stejně jako v případě zlínského filmového festivalu, také publikum v Luhačovicích bylo tvořeno nejen místními obyvateli, ale také lázeňskými hosty z celé republiky, kterým byla prezentována turistická nabídka celé destinace Východní Morava.

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz