22.03.2024

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 22.3. 2024 Turistická oblast Východní Moravy - Zlínský kraj se ve dnech 15. až 17. března prezentovala na 32. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze. Kraj se tu představil nejen jako celek, ale svoji nabídku prezentovaly také jeho rozmanité regiony – Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko, Valašsko a Kroměřížsko.

„Velký počet návštěvníků, který se zajímal o naši expozici, je důkazem toho, že Zlínský kraj má turistům rozhodně co nabídnout,“ hodnotí účast na veletrhu náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj a cestovní ruch. „Naší dlouhodobou strategií je účelná propagace celého kraje a jeho nabídky cestovního ruchu. O tom, že se nám to daří, svědčí mimo jiné to, že se návštěvnost našeho kraje zvyšuje a překonala už i čísla z předcovidového období v roce 2019,“ doplňuje Lubomír Traub.

Veletrh na jednom místě přinesl širokou nabídku tuzemských i zahraničních vystavovatelů, bohatý doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost a zároveň se zde uskutečnil 12. ročník Fóra cestovního ruchu pod patronátem CzechTourismu. Hlavními tématy Fóra byly především udržitelnost, lázeňství a aktivní turismus. Cenu za nejlepší udržitelný projekt zde získala obec Modrá ze Zlínského kraje za svůj projekt Archeoskanzen Modrá.  

Letošní ročník veletrhu odrážel pozitivní vývoj v cestovním ruchu obecně a díky bohatému doprovodnému programu přilákal nejen množství návštěvníků z řad široké veřejnosti, ale především velké množství odborníků v cestovním ruchu. Atraktivitou veletrhu bylo také bezesporu propojení s výstavami FOR CARAVAN a FOR BOAT.

Kontakt: Petr Michalec, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, www.vychodni-morava.cz