28.04.2022

Východní Morava, turistická destinace Zlínského kraje, se od čtvrtku 28. 4. do neděle 1. 5. 2022 prezentuje na prestižním veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava. Pro tuto významnou a tradiční akci pořádanou letos výjimečně až na začátku jarní turistické sezóny vytvořila společnou výstavní expozici s Moravskoslezským krajem a společností Lázně Luhačovice.

„Zájem o naše dva kraje je v metropoli Slovenska tradiční, letos je však přeci jen zvýšený“ pochvaluje si náměstek Zlínského kraje Lubomír Traub a vysvětluje: „je to dáno naší blízkostí nejen geografickou, ale i podobnost naturelu našich národů, Slováků a Moravanů.“ Podle jeho vyjádření zvýšený zájem plyne z omezených možností cestování v uplynulých dvou, pandemií silně ovlivněných rocích, a tím dané velké chuti turistů opět cestovat a objevovat nové zážitky.

Dohoda obou krajů vystavovat společně je vyústěním dlouhodobé spolupráce. Jedná se o dva příhraniční, se Slovenskem silně spjaté a sousedící kraje České republiky. Jejich společná hranice je navíc atraktivní turistickou lokalitou. Například do Beskyd, ať už ze strany Moravskoslezského nebo Zlínského kraje zavítá každoročně velké množství turistů, a to po všechna roční období. Mimo jiné se na pomezí obou krajů nachází oblíbený turistický cíl Pustevny.

Mimořádnou blízkost aktivit v turistickém ruchu a odhodlání ke spolupráci stvrdili navíc ve čtvrtek 28. 4. 2022 znovu náměstci obou hejtmanů – zlínský Lubomír Traub a moravskoslezský Jan Krkoška. Přímo na veletrhu ITF Slovakiatour v Bratislavě se setkali a potvrdili zájem úzce v budoucnu spolupracovat. V družném hovoru diskutovali o dalších projektech zaměřených především na rozvoj cestovního ruchu.