10.08.2022

Včera zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 2. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje pod označením Východní Morava si z hlediska cestovního ruchu vede stále lépe. Svůj jarní pobyt zde mezi dubnem a červnem zažilo 214.366 návštěvníků, kteří zde v průměru strávili 2,5 noci. Ukazuje to na oblibu zejména víkendových pobytů a též prodloužených víkendů. Celkem se jednalo o 570.789 přenocování, což prakticky ve Zlínském kraji znamená návrat k hodnotám v před-covidovém roce 2019. Nadějným výsledkům Zlínského kraje – Východní Moravy odpovídají i výsledky celého 1. pololetí, u nichž rovněž současný výsledek 903.596 odpovídá bez pár tisíc roku 2019, tedy době před covidem.

„Jsme spokojení, ale na vavřínech usnout nelze,“ hodnotí výsledky Zlínského kraje náměstek hejtmana Lubomír Traub. „S radostí bereme v potaz fakt, že jsme na před-covidových číslech, avšak naše ambice jsou vyšší. V Baťově kraji to ani jinak nejde. Pro nás je dobré jen to nejlepší,“ komentuje s úsměvem náměstek L. Traub.

„Musíme si však uvědomit, že po dvou hubených letech jsou letos plně otevřené možnosti cestování do zahraničí, zejména k moři. Máme signály, že zájezdy jsou zcela vyprodány a last-time nabídky letos vlastně neexistují. I přesto mnozí návštěvníci směřují do našeho kraje, což je náš cíl. Jistě je to zásluha profesionálního a obětavého přístupu podnikatelů v cestovním ruchu, pracovníků kulturních institucí i naší turistické centrály. Díky všem za to,“ říká náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.

Druhé čtvrtletní výsledky letošního roku a celkové výsledky za první pololetí shledává jako solidní také ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová: „V počtu hostů za celé první pololetí nás od výsledků v roce 2019 dělí už jen necelých 20.000 hostů. Nyní jsme na počtu 329.201. Jsou to už srovnatelná čísla. Uděláme vše nejen my, ale i destinační managementy všech našich oblastí, aby výsledky ve zbývajících částech roku byly co nejlepší.“

 

Kontakt: Martin Pášma, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 778 047 541

www.vychodni-morava.cz