16.10.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Dopady jarních opatření proti rozšíření koronaviru byly pro cestovní ruch ve Zlínském kraji velmi citelné, když počet hostů ve Zlínském kraji meziročně poklesl o 52,4% a počet jejich přenocování o 47,6%.

V letních měsících, zejména o prázdninách, se naplnil předpoklad, že obyvatelé ČR budou vyhledávat především pobyty v tuzemsku, což pro většinu ubytovacích zařízení znamenalo krátkodobě velmi dobrou obsazenost, podobně se zhruba tři měsíce částečně stabilizovaly také restaurační služby a velmi dobrá se jevila návštěvnost tzv. jednodenních turistických cílů (hradů, zámků, muzeí apod.). Na druhou stranu velká nejistota a možnost zdravotních rizik vedla mnohé organizátory k přesouvání akcí do nových termínů (např. Zlín Film Festival, koncerty Filharmonie B. Martinů). Některé akce byly bez náhrady zrušeny (Barum Czech Rally, Master of Rock, Vizovické Trnkobraní, Karlovský gastrofestival a další). S tím souvisejí také nižší tržby navazujících služeb cestovního ruchu. Sníženou možností (i ochotou) lidí cestovat jsou postiženy cestovní kanceláře a agentury. Naplno se restrikce projevily v pořádání kongresů a konferencí, z nichž proběhl jen nepatrný zlomek, navíc přesuny akcí z jarních měsíců do podzimu přinesly organizátorům díky druhé vlně koronaviru jen nové náklady a prakticky žádné tržby. 

Druhá vlna epidemiologických opatření je velmi těžkou zkouškou pro všechny zaměstnavatele v oblasti cestovního ruchu. Ve hře je dopad zejména na zaměstnance v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, kterých ve Zlínském kraji pracuje téměř 8 tisíc. Je nepříjemné, že k zastavení příjmů pro podniky v cestovním ruchu dochází před zimní sezonou, která patří z pohledu výnosů k nejslabším obdobím roku, zatímco náklady, zejména na energie, v tomto období rostou.

„Aktuální omezení jsou nepříjemná, nicméně pravidla, která rámují vyhlášení nouzového stavu, je nezbytné respektovat. Jsme si vědomi vážnosti situace, která naplno dopadá zejména na podnikatele v cestovním ruchu, kteří musejí opakovaně nastavovat mimořádné režimy k minimalizaci ztrát a k možnosti opětovného zahájení činnosti, jakmile to bude možné. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy situaci sleduje, vyhodnocuje a je připravena se svými partnery marketingově podpořit všemi dostupnými formami i druhý restart cestovního ruchu v průběhu koronavirové krize. Při první vlně jsme si říkali „těžké časy netrvají věčně, vytrvalý člověk je zvládne“, při druhé platí totéž. Přejeme všem zdárné překonání všech obtíží“, říká Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Na úrovni profesních organizací, které zastupují subjekty v cestovním ruchu, se vedou jednáni na úrovni státu, jsou navrhována opatření, která by mohla pomoci v překlenutí dosud největší krize v oblasti cestovního ruchu. Dokument, který byl předán vládě ČR k projednání, je uveden zde:

https://forumcr.cz/10-1-opatreni-na-zachranu-cestovniho-ruchu-v-ceske-republice/

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz