V připojených dokumentech jsou uvedeny informace o návštěvnosti Zlínského kraje. Jsou uvedena jak data zpracovaná dle informací Českého statistického úřadu, tak i výsledky monitoringu tzv. referenčních míst, která sledujeme mj. pro vyhodnocování monitorovacích ukazatelů dotovaných projektů

Na začátku roku 2020 měla návštěvnost Zlínského kraje ve srovnání s minulým rokem rostoucí tendenci, ale zastavil nás COVID 19

Návštěvnost Zlínského kraje

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných 11. května 2020 Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v prvním čtvrtletí roku 2020, byl v celé ČR zaznamenán rapidní pokles počtu hostů i přenocování. Je to důsledek faktického zastavení segmentu cestovního ruchu v březnu 2020 v návaznosti na razantní epidemiologická opatření. Ze dne na den cestovní ruch přestal na určitou dobu existovat, což se samozřejmě projevilo v aktuálních číslech.


Návštěvnost Zlínského kraje v roce 2019 - růst se nezastavil

Návštěvnost Zlínského kraje

Podle údajů vydaných 7. 2. 2020 Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v roce 2019, byl v celé ČR uplynulý rok opět ve znamení růstu z pohledu počtu příjezdů i přenocování hostů. Platí to také o výsledcích dosažených ve Zlínském kraji, jehož území se v cestovním ruchu prezentuje jako turistický region Východní Morava. Zde nadále pokračoval růstový trend návštěvnosti zahájený již před 7 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.


Návštěvnost turistických cílů na Východní Moravě s rekordy

VÝCHODNÍ MORAVA – Rok 2019 lze na Východní Moravě z pohledu cestovního ruchu považovat za úspěšný. Vyplývá to ze statistik návštěvnosti turistických cílů.


Návštěvnost Zlínského kraje v roce 2017 v kladných číslech

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem, pokračuje růstový trend návštěvnosti Zlínského kraje zahájený před 5 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.


Návštěvnost referenčních turistických cílů v roce 2017

Návštěvnost referenčních cílů v r. 2017 je druhá nejvyšší v časové řadě sledované od r. 2008. Dosud nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v roce 2016, kdy významné cíle (Zoo a zámek Zlín-Lešná, Valašské muzeum v přírodě či Archeoskanzen Modrá) vykázaly skokově rekordní návštěvnost. Třetí nejúspěšnější sezona z pohledu referenčních cílů byla zaznamenána v roce 2015.


Návštěvnost referenčních turistických cílů v roce 2016

Jednodenní návštěvnost regionu, kterou Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhodnocuje podle tzv. referenčních cílů, v roce 2016 opět vzrostla. Tentokrát o více než 7%.


ROK 2015 SE CESTOVNÍMU RUCHU VE ZLÍNSKÉM KRAJI VYDAŘIL

ZLÍN - Výsledky návštěvnosti z pohledu počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, ukazují, že ve Zlínském kraji pokračuje slibný růst jak v růstu počtu hostů, tak také počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. V případě počtu hostů se ve Zlínském kraji za rok 2015 jedná o meziroční růst ve výši 9,9%, u počtu přenocování o 8,1 %.


Návštěvnost referenčních turistických cílů v roce 2015

Návštěvnost tzv. jednodenních turistických cílů měřená na vzorku referenčních míst v roce 2015 ukazuje na zvýšení návštěvnosti ve všech sledovaných skupinách turistických cílů (turistické atraktivity, hrady a zámky, muzea), dílčí pokles zaznamenáváme u počtu návštěvníků turistických informačních center.


Návštěvnost Zlínského kraje ve 3. čtvrtletí 2015

Výborné výsledky zaznamenal segment cestovního ruchu ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2015. Výrazný nárůst je v meziročním srovnání jak u počtu hostů, tak u počtu nocí, které v kraji tuzemští a zahraniční hosté strávili.


Studijní cesty a presstripy - jeden z nástrojů pro podporu návštěvnosti

Návštěvnost Zlínského kraje

Cílem studijních cest, které organizujeme zejména pro zástupce cestovních kanceláří a touroperátorů, je praktická ukázka nabídky atraktivit a možnost praktického vyzkoušení služeb, které jsou pro návštěvníky regionu k dispozici. U presstripů pak novináře seznamujeme s atraktivitami a zajímavostmi regionu, které jsou pak využívány k redakčním článkům.


Cestovní ruch na Východní Moravě čelí další nepříjemné výzvě

Návštěvnost Zlínského kraje

VÝCHODNÍ MORAVA – Dopady jarních opatření proti rozšíření koronaviru byly pro cestovní ruch ve Zlínském kraji velmi citelné, když počet hostů ve Zlínském kraji meziročně poklesl o 52,4% a počet jejich přenocování o 47,6%.