07.02.2024

ZRUŠENO - Zadavatel oznamuje všem známým uchazečům, že rozhodl o tom, že zadávací řízení zakázky č. CCCRV-VZ/2024/2/01 „Kampaň na vlakových nádražích a v metru pro rok 2024 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.“ se ruší v celém rozsahu. Předmět výzvy: Předmětem plnění zakázky je pronájem reklamních ploch včetně zajištění tisku a distribuce plakátů z tiskárny a jejich instalace na reklamní plochy a také jejich průběžná údržba po dobu garantovaného období kampaně. Termín kampaně 1.5.- 31.5.2024. Přiložené soubory ke stažení: