13.05.2020

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných 11. května 2020 Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v prvním čtvrtletí roku 2020, byl v celé ČR zaznamenán rapidní pokles počtu hostů i přenocování. Je to důsledek faktického zastavení segmentu cestovního ruchu v březnu 2020 v návaznosti na razantní epidemiologická opatření. Ze dne na den cestovní ruch přestal na určitou dobu existovat, což se samozřejmě projevilo v aktuálních číslech.

Dle zprávy Českého statistického úřadu v 1. čtvrtletí 2020 poklesl v ČR počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních o 22,2 % a počet přenocování poklesl o 16,7 %. Ve Zlínském kraji se počet hostů snížil o 18,4 %, když do kraje přijelo 108 932 hostů. Ti v regionu strávili 316 227 přenocování, to je pokles proti minulému roku o 13,2 %. Jedná se o výsledky méně nepříznivé než v regionech s vyšším podílem zahraničních turistů, jako je Praha, Střední Čechy či Jižní Morava, kde poklesy přenocování přesáhly 30 % hranici.

Na poklesu návštěvnosti v kraji se nejvíce podílejí úbytky tuzemských hostů, hostů z Polska a Slovenska, naopak u některých zahraničních trhů byl zaznamenán dokonce růst počtu hostů a přenocování.

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, tiskový mluvčí CCRVM, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz