09.02.2016

ZLÍN - Výsledky návštěvnosti z pohledu počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, ukazují, že ve Zlínském kraji pokračuje slibný růst jak v růstu počtu hostů, tak také počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. V případě počtu hostů se ve Zlínském kraji za rok 2015 jedná o meziroční růst ve výši 9,9%, u počtu přenocování o 8,1 %.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 využilo ve Zlínském kraji ubytování v hromadném ubytovacím zařízení 133 390  hostů, kteří zde realizovali 367 909  přenocování. Počet hostů se proti čtvrtému čtvrtletí minulého roku zvýšil o 4,5 %, index počtu přenocování zůstal prakticky stejný (100,1%) jako v roce 2014. Takto výsledek posledního čtvrtletí přispěl k celoročnímu výkonu cestovního ruchu, kde jsou v meziročním srovnání let 2015 a 2014 výsledky roku 2015 velmi dobré, když hodnota celkového počtu hostů  vzrostla o 9,9% a u počtu přenocování o 8,1  %. Celkově v kraji 663 412 hostů realizovalo 2 002 085přenocování

Z hlediska struktury návštěvnosti je pozitivní růst počtu tuzemských hostů (+10,9%) a jejich přenocování (+10,2 %). Počet hostů ze zahraničí vzrostl o 5%, ale počet přenocování se o 4,6 % snížil. Tento pokles je z velké části způsoben 40 procentním poklesem počtu přenocování u ruské klientely, dílčí pokles doby přenocování je zaznamenán také u klientů z Itálie a Německa. Naopak velmi pozitivní je vývoj u hostů z Polska, kde se jak počet hostů, tak jejich přenocování zvýšil o necelých 12%.

Pozornost, kterou Zlínský kraj cestovnímu ruchu dosud věnoval jak v podpoře investic, tak marketingu, má v těchto ukazatelích svou pozitivní odezvu“, hodnotí čerstvé statistické informace hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

V roce 2015 počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji poprvé od roku 2003 přesáhl hodnotu 2 milionu nocí. Proti roku 2014 zde hosté strávili o 150 762 nocí více, což představuje růst o 8,1%. Tento ukazatel je z hlediska ekonomiky kraje velmi významný -  z počtu přenocování jsou generovány obraty a výnosy za služby v cestovním ruchu.

„U zahraničních trhů, které jsou pro nás dlouhodobě významné, jsou počty hostů i přenocování buď rostoucí či víceméně stabilní. Jediný trh, kde opakovaně zaznamenáváme značný pokles, je trh ruský. Vlivy jsou zde jak ekonomické, tak politické. Tento výpadek se podařilo vyrovnat zvýšeným zájmem tuzemců, což mimo jiné může souviset s bezpečnostní situací v řadě oblíbených dovolenkových destinací a s migrační krizí. Náš region je vnímán jako bezpečný a tato charakteristika bude důležitá i pro další období“, konstatuje Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje, který má cestovní ruch ve své kompetenci.

Velmi dobré výsledky vykazuje také návštěvnost tzv. jednodenních cílů, tedy turistických atraktivit jako jsou hrady, zámky, muzea, zoo, rozhledny a podobně. Zde Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sleduje dlouhodobě vývoj návštěvnosti u necelé čtyřicítky tzv. referenčních turistických cílů a vybraných turistických informačních center.

Sledované turistické atraktivity navštívilo v roce 2015 téměř 2 miliony návštěvníků, což je ve srovnání s rokem 2014 růst o 9%. Návštěvnost turistických atraktivit, kam patří např. Baťův kanál, Zoo Zlín - Lešná, rozhledny apod. byla vyšší o 7%, návštěvnost hradů a zámků vzrostla o 21%, návštěvnost muzeí pak o 4%.

Mírný pokles (o -2%) byl zaznamenán v návštěvnosti turistických informačních center, celková návštěvnost referenčních turistických cílů a informačních center pak vykazuje meziroční růst o 6,42 %. 

Rekordní návštěvnost (639 644 osob) měla Zoo a zámek ve Zlíně - Lešné, která je nejvíce vyhledávaným cílem Zlínského kraje. Výborné výsledky dosahuje kroměřížský Arcibiskupský zámek a Květná zahrada (památky UNESCO), kde je meziroční nárůst návštěvnosti, zejména zvýšenému zájmu o Květnou zahradu, téměř 50%. Dařilo se také dalším turistickým cílům- Valašskému muzeu v přírodě, Muzeu jihovýchodní Moravy, Baťovu kanálu či zřícenině hradu Lukova.

Pokud bychom výsledky v počtu přenocování a počtu návštěvníků jednodenních cílů převedli do řeči peněz, pak můžeme odhadovat přibližný obrat cestovního ruchu v roce 2015 částkou 3,8 miliardy Kč, což rozhodně není málo“, dodává Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

V porovnání s ostatními kraji v České republice Zlínskému kraji patří páté místo ve sledování průměrné délky přenocování hostů (3 noci). Před ním jsou pouze kraje Karlovarský (5,4 noci), Královéhradecký  (3,3 noci), Olomoucký (3,2 noci) a Liberecký (3,1 noci).

Zpracováno s využitím dat Českého statistického úřadu a vlastního šetření Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Kontakty:

Mgr. Renata Janečková, mluvčí Zlínského kraje, telefon: 731 555 161, 577 043 190

email: renata.janeckova@kr-zlinsky.cz , www.kr-zlinsky.cz 

 

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 161 670, 577 043 900, dana.danova@vychodni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava

Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách přitahuje tisíce návštěvníků

Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách přitahuje tisíce návštěvníků

Centrála cestovního ruchu mimo jiné získala Velkou cenu cestovního ruchu

Centrála cestovního ruchu mimo jiné získala Velkou cenu cestovního ruchu