24.01.2024

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 24. 01. 2024 Konference „Cestovní ruch ve Zlínském kraji“ se uskuteční v úterý 27. 2. 2024 v prostorách Kongresového a kulturního centra Otrokovické Besedy od 9:30 hodin. Konference se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a ředitele CzechTourismu Františka Reismüllera.

Konferenci Cestovní ruch ve Zlínské kraji připravuje opět po roce Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s. (CCRVM). Cílem je společně se pozastavit nad vývojem cestovního ruchu v regionu, novými trendy, požadavky návštěvníků, ale také problémy podnikatelů v cestovním ruchu.

„Konference cestovního ruchu tradičně otevírá novou turistickou sezonu ve Zlínském kraji a zároveň představuje novinky a trendy nejen v našem regionu,“ říká náměstek hejtmana Lubomír Traub,
a dodává: „Na konferenci se potkává velké množství odborníků v cestovním ruchu se zástupci státního i soukromého sektoru. Tato skutečnost následně přispívá k větší provázanosti všech aktérů cestovního ruchu a napomáhá tak jeho dalšímu rozvoji ve Zlínském kraji.“

„Vzhledem k tomu, že významnou součástí nabídky regionu jsou lázeňské pobyty ve městě Luhačovice a jeho okolí, bude část programu věnována také tématu lázeňství. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijal také viceprezident Evropského svazu lázní Martin Plachý.“ Řekla ředitelka CCRVM Zuzana Vojtová. „Dále se budeme věnovat ekonomickému významu cestovního ruchu, přínosům destinačního managementu, novým marketingovým trendům a představí se zde i konkrétní novinky regionu.“ Dodala Vojtová.

Součástí programu budou workshopy, kde se mohou účastníci konference vyjádřit k přípravě strategie činnosti CCRVM v letech 2025-2030 a zároveň naplňování „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020-2030“.

Celodenní konference bude zahájena hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem a náměstkem hejtmana Lubomírem Traubem. Program je naplánován od 9.30 do cca 15.00 hodin.

„Srdečně zveme všechny, kterých se cestovní ruch v našem kraji týká,“ doplňuje Zuzana Vojtová, ředitelka CCRVM. „Vítáni jsou provozovatelé ubytovacích zařízení, pracovníci informačních center
a obecních či městských úřadů, zástupci organizací i turistických cílů, odborná veřejnost, akademické obce a další.“

Na konferenci se můžete přihlásit i když nepocházíte přímo ze Zlínského kraje. Elektronický formulář najdete zde.

 

Kontakt: Petr Michalec, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, www.vychodni-morava.cz