Tiskové zprávy

CESTOVNÍ RUCH BY MOHLY VE ZLÍNSKÉM KRAJI ROZPROUDIT TAKÉ DVA NADCHÁZEJÍCÍ PRODLOUŽENÉ VÍKENDY

12.04.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy očekává, že dvojnásobná trojice volných dní na přelomu dubna a května rozproudí cestovní ruch v kraji. Jak 1. květen – Svátek práce, tak 8. květen – státní svátek připomínající osvobození ČSR připadá na pondělky. Čekají nás tak dva prodloužené víkendy. Předpokládá se, že pokud bude počasí dobré, zažije jarní sezóna své nejexponovanější dny letošního roku.

Více zde >


KONFERENCE CESTA ZA PÍSMEM UKÁZALA PEDAGOGŮM, JAK PRACOVAT S HLAHOLICÍ

24.03.2023

Konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou v Městském informačním Event centru ve Staré Městě u Uherského Hradiště uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přinesla kýžené ovoce. Poskytla totiž odborné pedagogické veřejnosti konkrétní návod, jak s dětmi metodicky pracovat při zprostředkovávání odkazu Velké Moravy a cyrilometodějské mise. Konference byla vyvrcholením projektu Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, který jako klíč pro popularizaci světa Velké Moravy použil písmo – hlaholici. Výstupem projektu je volně dostupný materiál ¬– pracovní a metodické listy „Cesta za písmem s Hlaholníčkem“ určený žákům od 9 let.

Více zde >


CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY OBDRŽELA CENU ZA PROJEKT UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

20.03.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy obdržela cenu za druhé místo v kategorii Udržitelný projekt v rámci Velké ceny cestovního ruchu. Vítězové prestižní soutěže byli slavnostně vyhlášeni během zahajovacího dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World, které od pátku 17. 3. do neděle 19. 3. probíhaly v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

Více zde >


KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

03.03.2023

Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

Více zde >


NÁVŠTĚVNOST ZLÍNSKÉHO KRAJE BYLA V ROCE 2022 SROVNATELNÁ S ROKEM 2019

09.02.2023

Dnes zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 4. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vedla v roce 2022 velmi dobře.

Více zde >


KONFERENCE „CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023“ SE USKUTEČNÍ 2. 3. 2023

20.01.2023

Konference „Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023“ se uskuteční ve čtvrtek 2. 3. 2023 v prostorách Interhotelu Zlín. Mezi hosty vystoupí například významný ekonom Petr Zahradník, který představí perspektivy cestovního ruchu v evropském kontextu. Tomáš Kravka, spolumajitel výzkumné agentury MindBridge Consulting, představí profil návštěvníka našeho regionu. Eva Frindtová ze společnosti COT Group bude hovořit o marketingových trendech v cestovním ruchu.

Více zde >


BILANČNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2022

15.12.2022

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je zřízena Zlínským krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu a koordinaci aktivit cestovního ruchu v regionu. V roce 2022 dosáhla viditelných úspěchů. Tím ale její práce nekončí.

Více zde >


Cyrilometodějská stezka v roce 2022

15.12.2022

Je to už více než deset let, kdy se ve Zlínském kraji zrodila myšlenka vyznačit stezku sv. Cyrila a Metoděje, která přivádí návštěvníky regionu na poutní místa, archeologická naleziště a další turistické cíle spojené s dědictvím Velké Moravy a sv. Cyrila a Metoděje.

Více zde >


CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA PODPORUJE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI V KULTUŘE I VZDĚLÁVÁNÍ

30.11.2022

Zástupci sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, zástupci Žilinského kraje a činovníci obce Terchová zrealizovali ve druhé polovině listopadu společně s umělci a lektory mezinárodní pracovní setkání v slovenské obci Terchová a okolí, a to za účelem přípravy tvůrčích aktivit pro žáky základních škol z obou stran česko-slovenské hranice. Ty budou zaměřené na přiblížení odkazu Velké Moravy a slovanských věrozvěstů, konkrétně významu písma hlaholice. Právě příprava tvůrčích workshopů za účasti předních výtvarných umělců z obou stran hranice, a také vytvoření pracovních listů pro využití na školách, ve volnočasových zařízeních či na tematických památkách je cílem jednoletého projektu přeshraniční spolupráce „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“.

Více zde >


NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT JE NA VÝCHODNÍ MORAVĚ

30.11.2022

Advent na Východní Moravě přináší nekonečné množství krásných zážitků. Vedle větších měst, která rok od roku stále víc rozšiřují nabídku kulturních programů a jarmarků na svých centrálních náměstích, přicházejí s půvabnými adventními výstavami, workshopy a pořady také kulturní instituce. Nejde přitom jen o již proslulé akce, často se objevují nová pojetí adventních programů.

Více zde >