Tiskové zprávy

CYKLOPUTOVÁNÍ SOLUŇ – VELEHRAD BUDE ZAHÁJENO V ŘECKÉ METROPOLI 18. ČERVNA

13.06.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, VELEHRAD, 13. 6. 2023 Letošní jubilejní rok připomínající 1160 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu lze oslavit například vykonáním cyklopoutě. Až z daleké Soluně na Velehrad vyrazí dne 18. 6. 2023 čtyřicet moravských poutníků a svoji 1800 km dlouhou pouť ukončí na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě 4. 7., tedy den před národní poutí.

Více zde >


NÁVŠTĚVNOST ZLÍNSKÉHO KRAJE ROSTE

31.05.2023

Tisková zpráva z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj / Zlín, 30. 5. 2023 V uplynulých dnech zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 1. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vede skvěle – počty návštěvníků rostou. Do kraje zavítalo od ledna do března roku 2023 bezmála 130.000 návštěvníků, o 13% více než za stejné období o rok dříve. V průměru zde strávili téměř 2-3 noci, v oblibě byly zejména víkendové pobyty. Celkem se jednalo (po zaokrouhlení) o 350.000 přenocování, což je meziročně nárůst o 5 %.

Více zde >


CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA NAVÁZALA SPOLUPRÁCI SE SVATOOLAFSKOU STEZKOU

30.05.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN / TRONDHEIM, 30. 5. 2023 Představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navázali minulý týden spolupráci s asociací rozvíjející Svatoolafskou stezku v Norsku a dalších severských zemích. Do jejího centra – Trondheimu (dříve Nidaros) zamířila delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, kterou tvořili pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů.

Více zde >


ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ EV. KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE NAVAZUJÍ SPOLUPRÁCI V NORSKU

24.05.2023

ZLÍN / TRONDHEIM, 12. 5. 2023 Čelní představitelé sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje navazují v těchto dnech spolupráci se Svatoolafskou stezkou v Norsku. Do Trondheimu odletěla delegace pod vedením předsedy sdružení a náměstka hejtmana Lubomíra Trauba, kterou tvoří pracovníci sdružení, ale i zástupci moravských či slovenských krajů, které mají k cyrilometodějské tradici nejblíže a jsou ve sdružení nejaktivnější.

Více zde >


MĚSTO SOLUŇ VÍTÁ SPOLUPRÁCI NA CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE

12.05.2023

ZLÍN / SOLUŇ, 12. 5. 2023 Rozvoj Cyrilometodějské stezky byl předmětem jednání zástupců Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v řeckém městě Soluň ve dnech 3.–4. května. Na tamní radnici se konalo poprvé setkání členů, partnerů a příznivců Cyrilometodějské stezky. Účastníci se sjeli z Česka, Slovenska, Bulharska a Řecka, další se připojili online. Za řeckou stranu se jednání zúčastnily náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni, ředitelka Centra historie Soluně Maria Tatagia a zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

Více zde >


MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SVATÝCH CYRILA A METODĚJE USKUTEČNUJE SVOU VALNOU HROMADU PŘÍMO V RODIŠTI BRATŘÍ – V SOLUNI

26.04.2023

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje uskutečňuje valnou hromadu svých členů v řeckém přístavním městě Soluň dne 4. 5. 2023, a to za účasti svých členů, partnerů i příznivců. Město Soluň je členem mezinárodního sdružení EKSCM od roku 2015 a setkání jeho členů hostí letos poprvé. Soluň přivítá zástupce členů z Česka, Slovenska i Bulharska. Za řeckou stranu se jednání zúčastní např. náměstkyně primátora města Soluň Maria Karagianni či zástupkyně řeckého ministerstva kultury a sportu Margarita Lioulia, která zároveň zastupuje Řecko v programu Kulturní stezky Rady Evropy.

Více zde >


CESTOVNÍ RUCH BY MOHLY VE ZLÍNSKÉM KRAJI ROZPROUDIT TAKÉ DVA NADCHÁZEJÍCÍ PRODLOUŽENÉ VÍKENDY

12.04.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy očekává, že dvojnásobná trojice volných dní na přelomu dubna a května rozproudí cestovní ruch v kraji. Jak 1. květen – Svátek práce, tak 8. květen – státní svátek připomínající osvobození ČSR připadá na pondělky. Čekají nás tak dva prodloužené víkendy. Předpokládá se, že pokud bude počasí dobré, zažije jarní sezóna své nejexponovanější dny letošního roku.

Více zde >


KONFERENCE CESTA ZA PÍSMEM UKÁZALA PEDAGOGŮM, JAK PRACOVAT S HLAHOLICÍ

24.03.2023

Konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou v Městském informačním Event centru ve Staré Městě u Uherského Hradiště uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přinesla kýžené ovoce. Poskytla totiž odborné pedagogické veřejnosti konkrétní návod, jak s dětmi metodicky pracovat při zprostředkovávání odkazu Velké Moravy a cyrilometodějské mise. Konference byla vyvrcholením projektu Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, který jako klíč pro popularizaci světa Velké Moravy použil písmo – hlaholici. Výstupem projektu je volně dostupný materiál ¬– pracovní a metodické listy „Cesta za písmem s Hlaholníčkem“ určený žákům od 9 let.

Více zde >


CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY OBDRŽELA CENU ZA PROJEKT UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

20.03.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy obdržela cenu za druhé místo v kategorii Udržitelný projekt v rámci Velké ceny cestovního ruchu. Vítězové prestižní soutěže byli slavnostně vyhlášeni během zahajovacího dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World, které od pátku 17. 3. do neděle 19. 3. probíhaly v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

Více zde >


KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

03.03.2023

Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

Více zde >