Návštěvnost tzv. jednodenních turistických cílů měřená na vzorku referenčních míst v roce 2015 ukazuje na zvýšení návštěvnosti ve všech sledovaných skupinách turistických cílů (turistické atraktivity, hrady a zámky, muzea), dílčí pokles zaznamenáváme u počtu návštěvníků turistických informačních center.

 

Ve srovnání s rokem 2014 vzrostla celková návštěvnost sledovaných (referenčních cílů) o 6%. Návštěvnost turistických atraktivit, kam patří např. Baťův kanál, Zoo Zlín - Lešná, rozhledny apod. byla vyšší o 7%, návštěvnost hradů a zámků vzrostla o 21%, návštěvnost muzejí pak o 4%. O necelá 2% se snížila návštěvnost turistických informačních center. 

Rekordní návštěvnost (639 644 osob) zaznamenala Zoo a zámek ve Zlíně - Lešné, která je nejvíce vyhledávaným cílem Zlínského kraje. Výborné výsledky dosahuje kroměřížský Arcibiskupský zámek a Květná zahrada (památky UNESCO), kde je meziroční nárůst návštěvnosti, zejména zvýšenému zájmu o Květnou zahradu, téměř 50%. Dařilo se také dalším turistickým cílům- Valašskému muzeu v přírodě, Muzeu jihovýchodní Moravy, Baťovu kanálu či zřícenině hradu Lukova.