VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem, pokračuje růstový trend návštěvnosti Zlínského kraje zahájený před 5 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.

Dle dnešní zprávy Českého statistického úřadu v roce 2017 přijelo do Zlínského kraje 721 332 hostů, kteří zde strávili 2 118 633 přenocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů (+ 5 %), tak počet přenocování (+ 3%). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v roce 2017 přijelo o 4,3% více než v roce 2016, ještě vyšší dynamiku (+8,5 %) vykazuje přírůstek počtu cizinců.

Průměrná délka přenocování v roce 2017 se prakticky nezměnila a zůstává na hodnotě 3 přenocování na jednoho hosta. Tuto hodnotu překračují pobyty hostů z Rakouska (3,36 noci) a Ruska (3,3 noci), naopak nejkratší dobu zde přenocují Poláci (1,68 noci).

Mezi desítkou zahraničních trhů nedošlo k zásadním změnám, s výjimkou rakouského a polského trhu, kde došlo k nepatrnému snížení počtu hostů v řádu 0,1%, ale to je u Poláků kompenzováno zvýšením počtu přenocování. Všechny ostatní trhy vykazují růst, za povšimnutí stojí zejména návrat hostů z Ruska.   

 

 

Kontakt:

 

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 70, 577 043 900, dana.danova@vychodni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava

 

Příloha

TOP 10 zahraničních trhů z pohledu počtu přenocování a počtu hostů ve Zlínském kraji v roce  2017, srovnání  s rokem 2016.

Přenocování rok 2017, Zlínský kraj

Trh

Rok 2016

Rok 2017

index

2017/2016 %

Celkem

2 056 592

2 118 633

103,02

Rezidenti

1 808 259

1 843 584

101,95

Nerezidenti

248 333

275 049

110,76

Slovensko

85 628

92 523

108,05

Německo

35 749

36 393

101,80

Polsko

21 147

21 891

103,52

Rakousko

20 795

19 318

92,90

Rusko

6 488

10 450

161,07

Itálie

6 716

8 509

126,70

Francie

7 268

7 533

103,65

Spojené království

5 998

7 125

118,79

USA

5 351

6 944

129,77

Dálný východ (Čína, J. Korea, Japonsko, Thaj-wan)

5 272

5 376

101,97

Maďarsko

4 557

5 889

129,23

 

 

Počet hostů v HUZ, rok 2017, Zlínský kraj

Trh

Rok 2016

Rok 2017

Index

2017/2016 %

 Celkem

686 935

721 332

105,01

 Rezidenti

576 322

601 304

104,33

 Nerezidenti

110 613

120 028

108,51

 Slovensko

39 729

43 266

108,90

 Německo

14 433

14 975

103,76

 Polsko

13 224

13 059

98,75

 Rakousko

5 829

5 750

98,64

 Itálie

3 292

3 403

103,37

 Rusko

2 704

3 169

117,20

 Spojené království

2 489

3 013

121,05

 Maďarsko

2 691

2 901

107,80

 Francie

2 667

2 767

103,75

 USA

2 240

2 580

115,18

Dálný východ (Čína, J. Korea, Japonsko, Thaj-wan)

1 962

2 343

119,42

 

Zpracování vlastní dle ČSÚ

POLSKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ VE ZLÍNĚ

POLSKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ VE ZLÍNĚ